Konferences, kongresi, semināri

Mūsu darba neatņemama sastāvdaļa — piedalīšanās zinātniskajās konferencēs.

2021

Latvian emigrants in Sweden in the Latvian National Oral history collection

The Latvian National Oral History research project at the Institute of Philosophy and Sociology of the University of Latvia was aimed …

Language and identity in the life stories of Latvian expats in Sweden

The paper discusses the problems of migration and integration of Latvian diaspora in the new host countries. One of the central tasks …

Social factors as the catalyst of emigration

The objectives of the paper are to analyze how the reasons of emigration are connected with a person’s sense of belonging and loyalty …

Families across Borders: Intergenerational Relations in Migrant`s Families

Considering the size of Latvia’s population, which hardly reaches the two millions mark, the significant drop of population during the …

2020

What the migrants’ stories tell us: Latvians in Sweden and Norway after 1991

Life story interviews are opportunities to share an individual’s experience. The life story approach gives the voice to the person, …

Voices of generations: the transfer of memories in the Baltics States

In the presentation I explore developments in generational memory studies across Europe with focus to the neighbouring states of …

The passage of experience and memory across generations

How is the experience of one generation passed on or transformed by later generations? The work of psychologists has made it clear that …

Place identity in the life stories of members of the Latvian diaspora

Place and identity are closely bound up with one another. The two concepts are coproduced as we come to identify with the environment …

Migration and the experience of return in interviews with returning migrants in «IR» magazine

Migration is often the focus of public discussion in Latvia, with emigration rates still exceeding immigration rates and young people …

Intergenerational relations and migration in families among Latvian emigrant communities

Considering the small size of Latvia’s population, the significant drop in numbers driven by emigration over the last decade has posed …

Insights into the intergenerational transmission of memories in Latvian Oral History Archive

Remembering is a both a deeply personal and social process that is connected to an impulses and individual’s capacities to verbalise …

Controversial memories in the life stories of the Soviet generation

The Soviet era has affected several generations of Latvians and reflections on this time are integral to the memories of individuals. …

Remembering care and caring for memories: adoptees’ sources of self

The intention of this paper is to explore how growing up in an adoptive or foster family shapes the experience of intergenerational …

Mutvārdu vēsture: interviju veikšana, apkopošana un publicēšana

Jaunpils reģionālā attīstības centra «RATS» projekta «Dzimtu stāsti laukos» ietvaros norisinājās seminārs - Mutvārdu vēsture: interviju veikšana, apkopošana un publicēšana. Semināra laikā Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta Nacionālās mutvārdu vēstures projekta pētnieces socioloģe Ginta Elksne un vēsturniece Maija Krūmiņa sniedza ieskatu mutvārdu vēstures jomā un apmācīja dzīvesstāstu interviju veikšanā.

Vāciešu un krievu tēls Otrā pasaules kara bēgļu atmiņās

Otrā pasaules kara beigu posmā, 1944. gada vasarā, sekojot Sarkanās armijas sekmīgajai ofensīvai Latvijas teritorijā, daļa iedzīvotāju piespiedu kārtā vai brīvprātīgi atstāja savas mājas un devās bēgļu gaitās. Būtiskākais bēgšanas iemesls bija bailes no atkārtotas padomju okupācijas un “baigā gada” represiju atkārtošanās. Daļa bēgļu kara beigas sagaidīja Kurzemē, taču vairāk kā 100 000 cilvēku nonāca Vācijā un tās ieņemtajās teritorijās, kur viņu dzīve un izdzīvošana bieži vien bija atkarīga no vietējo iedzīvotāju atbalsta un labvēlības.

2019

Comparing exile Latvian 1st and 2nd generation's lifestories

Latvian National Oral History Archive offers rich material about diaspora Latvians — both those who left Latvia during World War II …

Mutvārdu vēstures interviju veidošana

Mutvārdu vēstures pētnieces Ginta Elksne un Maija Krūmiņa iepazīstināja Gulbenes, Alūksnes, Balvu un Madonas novadu bibliotekārus ar Nacionālās mutvārdu vēstures projekta krājumu un darbību. Tāpat pētnieces dalījās pieredzē par to, kā veiksmīgi sagatavoties un vadīt dzīvesstāstu intervijas, kurās būtiski ne vien prast brīvi rīkoties ar ierakstu tehniku un pārzināt uzdodamos jautājums, bet vēl jo vairāk - spēja ieklausīties.

Latvian National Oral History Archive: from collecting to disseminating

In the late 1980s the Latvian Culture Foundation began to collect and publish people’s diaries. After the restoration of independence …

Let's teach out-of-family-care children what a family is

«A family-type environment» in welfare policy of Latvia has been a guiding principle of organizing care for out-of-family-care …

Reaction of the Latvian Society to the Implementation of the Molotov-Ribbentrop Pact (1939–1941)

Rīkotāji: The Museum of the Second World War in Gdańsk together with the European Network Remembrance and Solidarity.

Narrative Construction Of Generational Experience In Latvian Life Stories

Biographies demonstrate a variety of trajectories, resources and opportunities, choices and acting strategies. It may be reflected …

Sense of belonging and preservation of national identity: Latvian emigrants in Sweden after 1991

Pētnieki bieži norāda uz personas identitātes veidošanās mainīgo raksturu, kā arī tās dinamiku cilvēka dzīves laikā. Cilvēks, kurš …

Language and Violence: the Case of the French Group in Soviet Latvia

Simpozija “Postmemory, memory in exile and exiled memory” dalībnieki un organizatori. Stokholma, 2019.gada 14.-15.augusts.

The Lives of a Building: Ownership and (Re)privatization of Space

Diskusija. No kreisās - Māra Lazda, Ginta Elksne, Maruta Pranka

Variations on a Theme in the Life Stories of a Mother and Daughter

My paper explores the commonalities of structure in the life stories of a mother and her daughter. One of my much loved informants was …

Narratives of belonging in life stories of Russian minority in Latvia

After the collapse of the Soviet Union considerable part of so-called Soviet citizens found themselves in a “foreign” country. Many of …

Narrative approach in refugee study

In the end of World War II, when Soviet troops approached Latvian territory for the second time, approximately 250 thousand people left …

Home as History: Space, Memory, and Solidarity in Latvia

Rīkotāji - Centre for Work and Employment, The University of Greenwich/ Centre for Narrative Research, University of East London / Feminist Research Group, University of East London / Thomas Coram Research Unit, UCL Institute of Education. Ieskats simpozija norisē. Diskusijas. No kreisās: Edmunds Šūpulis, Maija Krūmiņa, Ginta Elksne, Kaspars Zellis

Bēgļu laivas uz Gotlandi 1944-45

Tālajā 1944. gadā, kad Latvijā jau otro reizi ienāca Sarkanā armija, daļa Latvijas iedzīvotāju brīvprātīgi vai piespiedu kārtā atstāja …

Mutvārdu vēsture un migrācija

Lekciju cikls NORPDLUS projekta ietvaros. Lekcijas notika Talsu Galvenajā bibliotēkā 2019.gada 25.aprīlī. Tēmas: Latvijas Nacionālās mutvārdu vēstures krājums. Intervēšanas pamati. Bēgļu laivas uz Gotlandi 1944.-45. Latviešu izceļotāji Zviedrijā pēc 1991.g. MV avotos.

Latvian identity in exile

Lekciju cikls NORPDLUS projekta ietvaros. Lekcija notika Ziemeļvalstu Informācijas centrā, Rīgā, 2019.gada 25.aprīlī.

Valodas un identitātes saglabāšana trimdas un emigrācijas apstākļos

Lekciju cikls NORPDLUS projekta ietvaros. Lekcijas notika: 9. aprīlī, 2019, Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā; 25. aprīlī, 2019, Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā; 26. aprīlī, 2019, Cīravas bibliotēkā.

Emigration from Latvia to Sweden after 1991: Analysis of Life Stories

Referātā analizēti emigrācijas iemesli un integrācija jaunajā mītnes zemē, balstoties uz cilvēka piederības izjūtu izcelsmes un mītnes …

That true sense of belonging I can get only in my Latvian community: Latvian emigrants in Sweden after 1991

Rīkotāji Polijas Mutvārdu vēstures asociācija (POHA) un Krakovas Jagaiļa universitātes Vēstures institūta un centra «Atmiņa un nākotne» (Rememberance and Future) (Vroclava)

In the crossroads of old stories and mixed identities

Rīkotāji Polijas Mutvārdu vēstures asociācija (POHA) un Krakovas Jagaiļa universitātes Vēstures institūta un centra «Atmiņa un nākotne» (Rememberance and Future) (Vroclava)

Evakuācijas politikas atspoguļojums laikrakstā «Tēvija» (1944-1945)

Referāta mērķis ir izsekot tam, kā laika periodā no 1944. gada vidus līdz 1945. gada aprīļa beigām laikrakstā “Tēvija” tika atspoguļota vācu okupācijas iestāžu realizētā evakuācijas politika un ar kādiem propagandas līdzekļiem tika mēģināts ietekmēt Latvijas iedzīvotāju rīcību. Laikraksts “Tēvija” izvēlēts tāpēc, ka tas bija ne tikai minētā laika perioda lielākais un lasītākais laikraksts, bet arī okupācijas režīma neformālais oficiozs

2018

The changing character of immigration and integration regimes, and the impact on the urban society: The case study of Oslo

Lekciju cikls NORPDLUS projekta ietvaros. Lekcija «Imigrācijas un integrācijas režīmu mainīgais raksturs un tā ietekme uz urbāno sabiedrību: Oslo piemērs.» Lekciju rīkoja Latvijas Antropologu biedrība, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts un Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts», Rīga, Kalpaka bulv. 4, 2018.gada 3.decembrī.

«It seems to me that I have two homes»: Latvian Emigrants’ Narratives about Integration in Swedish Society

Cross-border migration is an important life event that significantly changes the lives of migrants. Life stories give opportunities to …

Writing the Past in the Present

This paper draws upon aspects of my autobiography to help understand the ways in which the recollection of childhood experiences may …

Escape Narratives of World War Two Refugees from Latvia