Sveicināti
mutvārdu vēstures
pētniecībai veltītajā vietnē!

Mēs — Latvijas Universitātes zinātnieki — izveidojām šo lapu, lai vienuviet apkopotu daudzveidīgu informāciju par mutvārdu vēstures pētniecību Latvijā.

Iepazīsimies īsā video!

Ko šeit var atrast?

Mutvārdu vēsture Latvijā

Uzziniet par pētniecības centriem

Foto un video arhīvs

Ieskatieties daudzajos pasākumos un iepaziniet zinātniekus un māksliniekus. Viena bilde var pastātīt tikpat daudz, kā tūkstots vārdu

Apmācības

Kā veikt intervijas? Kā veikt to apstrādi un analīzi? Dalāmies ar savu pieredzi un zināšanām apmācību materiālos

Notikumi

IN MEMORIAM. Māra ZIRNĪTE (25.04.1943-19.05.2024)

Ar dziļām sērām paziņojam, ka šorīt pārstājusi pukstēt Māras Zirnītes (25.04.1943-19.05.2024) sirds. Mutvārdu vēstures projekta Latvijā idejas aizsācēja un virzītāja vairāku gadu desmitu garumā. Mūsu atbalsts un iedvesmotāja. Daudzu rakstu, grāmatu, video sižetu un filmu autore un līdzautore. Simtiem dzīvesstāstu uzklausītāja un iedvesmotāja. Pieminēsim visu to labo, ko Māra mums katram ir devusi. Visdziļākā līdzjūtība Māras tuviniekiem. IZVADĪŠANA piektdien, 24. maijā, pl. 12, no Rīgas I Meža kapu kapličas.

Aizvadīta otrā projekta «Staigāt un atcerēties: Rīgas Porcelāna rūpnīca mutvārdu vēsturē» interviju diena

Šoreiz intervijas notika rūpnīcas bijušā 2.iecirkņa teritorijā Mīlgrāvī, kā arī Rīgas Porcelāna muzejā.

LSM.lv aicina pārbaudīt zināšanas testā «Ko tu zini par latviešu bēgļu laivu kustību uz Zviedriju?»

Testā izcelts arī Nacionālās mutvārdu vēstures krājums un tā avoti: latviešu bēgļu atmiņas par došanos pāri jūrai uz Zviedriju.

Ceturtdien, 11. aprīlī, norisināsies LU 82. konferences sekcija «Cilvēksituācija konfliktu un krīžu kontekstā: aktuālie pētījumi socioloģijā un mutvārdu vēsturē»

Sekciju ik gadu organizē LU Filozofijas un socioloģijas institūta sociologu un mutvārdu vēstures pētnieku grupa.

Aizvadīta pirmā projekta «Staigāt un atcerēties: Rīgas Porcelāna rūpnīca mutvārdu vēsturē» interviju diena

Staigāšanas un atcerēšanās (walk-and-talk) laikā bijušās Rīgas Porcelāna rūpnīcas darbinieki dalījās atmiņās par rūpnīcu, staigājot pa bijušā 1. iecirkņa teritoriju.

Projekti

Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV

1990.gadu sākumā ASV dzīvojošie latvieši bija tikpat saviļņoti par valsts atgūto neatkarību kā Latvijas iedzīvotāji. Viņi ticēja, ka …

No pagātnes uz tagadni: Migrācija un integrācija dzīvesstāstu sadarbības tīklā

Projektā tiek sagatavotas lekcijas par aktuālo migrācijas tēmu, kas aptver dažādas pieredzes, tajā skaitā, Latvijas un Igaunijas …

Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva

Projekta uzdevums – analizēt Latvijā uzklausītos dzīvesstāstus un novērtēt tos attiecībā pret starptautisko naratīvu pētnieku atziņām

Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija

NMV dzīvesstāstu krājums sniedz materiālu pētījumiem par sociālo atmiņu kā platformu diskusijai par nacionālās identitātes, kultūras un …

Kontakti

Jums radās ideja, vēlaties paust viedokli vai piedāvāt sadarbību? Izmantojiet šo kontaktformu saziņai ar pētnieku grupu: