Sveicināti
mutvārdu vēstures
pētniecībai veltītajā vietnē!

Mēs — Latvijas Universitātes zinātnieki — izveidojām šo lapu, lai vienuviet apkopotu daudzveidīgu informāciju par mutvārdu vēstures pētniecību Latvijā.

Iepazīsimies īsā video!

Ko šeit var atrast?

Mutvārdu vēsture Latvijā

Uzziniet par pētniecības centriem

Foto un video arhīvs

Ieskatieties daudzajos pasākumos un iepaziniet zinātniekus un māksliniekus. Viena bilde var pastātīt tikpat daudz, kā tūkstots vārdu

Apmācības

Kā veikt intervijas? Kā veikt to apstrādi un analīzi? Dalāmies ar savu pieredzi un zināšanām apmācību materiālos

Notikumi

Jūlijā Latvijas Radio-1 varēja noklausīties lasījumus no topošās grāmatas «Nakts nav tikai gulēšanai: Valentīnes Lasmanes dzīvesstāsts»

Izdevums sagatavots Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā, ar Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas «Dzīvesstāsts» līdzdalību.

Projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva» prezentācija

Kaspara Zeļļa prezentācija par projektu «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva» Sociālo zinātņu seminārā 2020.gada 19.maijā.

Pēteri Jansonu (1922.5.11–2020.30.04) pieminot

Gaišu Aizsaules ceļu Pēterim Jansonam, kura piemiņa nezudīs.

Latvijas Universitātes 78. konferences sekcija «Biogrāfiskie naratīvi, paaudzes un migrācija»

Sekcija notika 2020. gada 21. februārī Kalpaka bulvārī 4. Vadītājs Kaspars Zellis.

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference «XXX Zinātniskie lasījumi»

No 30. līdz 31. janvārim norisinājās Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes (DU HF) ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference «XXX Zinātniskie lasījumi», kuras misija ir pulcēt zinātniekus, lai diskutētu par aktuāliem lingvistikas, literatūrzinātnes, vēstures un kultūras jautājumiem. Konferencē piedalījās arī LU FSI mutvārdu vēstures pētnieces Ginta Elksne un Maija Krūmiņa.

Tapšanā

Jaunas publikācijas izstrādē

📚 Grāmata «Sirds bez romantikas: daktera Ara Lāča dzīvesstāsts»

Stāsta izcili panākumi mijas ar lieliem zaudējumiem, kuri gan nemazina daktera nozīmi Latvijas ķirurģijas vēsturē un atpazīstamību starp kolēģiem pasaulē. Cilvēciskā dzīves apcere padara mediķa stāstu tuvu lasītājam. Publikācija tiek gatavota ar Rīgas domes atbalstu (14.05.2019. līguma nr. DIKS-19-1082-lī).

📚 «Bezbailīgie» – dzīvesstāstu sērija divās grāmatās

Varoņi – Valentīne Lasmane, Pēteris Jansons, Ēriks Tomsons – būdami Latvijas valsts vienaudži, jaunu cilvēku aizrautībā Otrā pasaules kara beigās glāba no otrreizējās padomju okupācijas bēgošos Latvijas iedzīvotājus. Ar šīs sērijas starpniecību pagātne iesaistās tagadnē – tajos lasāmie dzīvesstāsti mūs ved caur 100 mūža gadiem, uzrunājot visu vecumu cilvēkus, tai skaitā, jauniešus. Publikācijas top ar Latviešu Fonda ziedotāju atbalstu.
Pirmās grāmatas «Viņpus simtam: Valentīnes Lasmanes dzīvesstāsts» manuskriptu autore pati pārlasīja līdz sava mūža 102. gadam. Grāmatā ir spilgtas liecības par Valentīnes pēdējo tikšanos ar kureliešiem dienu pirms viņu aresta Stiklos, par pārgalvīgo braucienu caur vācu sargposteņiem, lai Dundagas mežos sameklētu ebreju un pārvestu pāri jūrai, par bezlaika izjūtu uz jūras, trimdas sākuma smagumu un kalpošanu Latvijai no svešās zemes.
Otrajā sērijas grāmatā «Pārcēlāji» bēgļu laivu vadītāji stāsta par riska situācijām, izvēli starp dzīvību un nāvi, kad mantu izmešana jūrā bija mazākais zaudējums. Ēriks Tomsons tikai īsu brīdi pielāgojās dzīvei ārzemēs un tad atgriezās jau padomju okupētajā Latvijā, kas noslēdzās ar katorgu Sibīrijā. Tomēr viņš atgriezās un, nosvinējis 100. dzimšanas dienu, dzīvo savā dzimtenē. Tuvu simtam Gotlandē sasniedzis arī Pēteris Jansons, kura vadītā laiva ar bēgļiem 28 reizes šķērsoja Baltijas jūru.

Projekti

No pagātnes uz tagadni: Migrācija un integrācija dzīvesstāstu sadarbības tīklā

Projektā tiek sagatavotas lekcijas par aktuālo migrācijas tēmu, kas aptver dažādas pieredzes, tajā skaitā, Latvijas un Igaunijas …

Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva

Projekta uzdevums – analizēt Latvijā uzklausītos dzīvesstāstus un novērtēt tos attiecībā pret starptautisko naratīvu pētnieku atziņām

Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija

NMV dzīvesstāstu krājums sniedz materiālu pētījumiem par sociālo atmiņu kā platformu diskusijai par nacionālās identitātes, kultūras un …

Kontakti

Jums radās ideja, vēlaties paust viedokli vai piedāvāt sadarbību? Izmantojiet šo kontaktformu saziņai ar pētnieku grupu: