Sveicināti
mutvārdu vēstures
pētniecībai veltītajā vietnē!

Mēs — Latvijas Universitātes zinātnieki — izveidojām šo lapu, lai vienuviet apkopotu daudzveidīgu informāciju par mutvārdu vēstures pētniecību Latvijā.

Iepazīsimies īsā video!

Ko šeit var atrast?

Mutvārdu vēsture Latvijā

Uzziniet par pētniecības centriem

Foto un video arhīvs

Ieskatieties daudzajos pasākumos un iepaziniet zinātniekus un māksliniekus. Viena bilde var pastātīt tikpat daudz, kā tūkstots vārdu

Apmācības

Kā veikt intervijas? Kā veikt to apstrādi un analīzi? Dalāmies ar savu pieredzi un zināšanām apmācību materiālos

Notikumi

Iespēja pieteikties uz vieslekcijām!

Vieslekcijas tiek organizētas ASV vēstniecības Latvijā un ASV Valsts departamenta Studentu pakalpojumu inovāciju fonda atbalstītā projekta «Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV» ietvaros.

Latvijas mutvārdu vēstures pētnieču dalība Īrijas Sociologu asociācijas konferencē

Konference, kas bija veltīta jēdziena «mājas» izpētei, norisinājās 13.-14. maijā Limerikā, Īrijā un pulcināja ievērojamu skaitu ne tikai Īrijas, bet arī citu valstu pētniekus, kuri, izmantojot dažādas tematiskas un metodoloģiskas pieejas, atklāj mājas dažādās nozīmes mūsdienu sabiedrībā.

Tiek uzsākts projekts «Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV»

ASV vēstniecības Latvijā un ASV Valsts departamenta Studentu pakalpojumu inovāciju fonda (Alumni Engagement Innovation Fund) atbalstītā projekta mērķis ir izgaismot ASV latviešu diasporas ieguldījumu Latvijas kultūras, izglītības un zinātnes veicināšanā, tostarp atbalstot studiju apmaiņas programmas, piedāvājot stipendijas, sadarbojoties un daloties ar pieredzi, kā arī sniedzot ieguldījumu metodiskajās inovācijās.

Apsveicam Māru Zirnīti ar iecelšanu par Atzinības krusta virsnieci!

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls iecēlis par Atzinības krusta virsnieci Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta (LU FSI) pētnieci, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas «Dzīvesstāsts» valdes priekšsēdētāju Māru Zirnīti.

V. Skultāne un E. Šūpulis radio raidījumā stāsta par jauno grāmatu «Atmiņu mantojums paaudzēs: dzīvesstāstu perspektīva»

Kā atmiņas ceļo no paaudzes paaudzē, kā tās mainās, mainoties videi un kontekstam, kurā tās dzirdam, un ko ar šīm atmiņām iesākt mums, sabiedrībai, raidījumā Zināmais nezināmajā stāsta divi no grāmatas autoriem.

Projekti

Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV

1990.gadu sākumā ASV dzīvojošie latvieši bija tikpat saviļņoti par valsts atgūto neatkarību kā Latvijas iedzīvotāji. Viņi ticēja, ka …

No pagātnes uz tagadni: Migrācija un integrācija dzīvesstāstu sadarbības tīklā

Projektā tiek sagatavotas lekcijas par aktuālo migrācijas tēmu, kas aptver dažādas pieredzes, tajā skaitā, Latvijas un Igaunijas …

Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva

Projekta uzdevums – analizēt Latvijā uzklausītos dzīvesstāstus un novērtēt tos attiecībā pret starptautisko naratīvu pētnieku atziņām

Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija

NMV dzīvesstāstu krājums sniedz materiālu pētījumiem par sociālo atmiņu kā platformu diskusijai par nacionālās identitātes, kultūras un …

Kontakti

Jums radās ideja, vēlaties paust viedokli vai piedāvāt sadarbību? Izmantojiet šo kontaktformu saziņai ar pētnieku grupu: