Sveicināti
mutvārdu vēstures
pētniecībai veltītajā vietnē!

Mēs — Latvijas Universitātes zinātnieki — izveidojām šo lapu, lai vienuviet apkopotu daudzveidīgu informāciju par mutvārdu vēstures pētniecību Latvijā.

Iepazīsimies īsā video!

Ko šeit var atrast?

Mutvārdu vēsture Latvijā

Uzziniet par pētniecības centriem

Foto un video arhīvs

Ieskatieties daudzajos pasākumos un iepaziniet zinātniekus un māksliniekus. Viena bilde var pastātīt tikpat daudz, kā tūkstots vārdu

Apmācības

Kā veikt intervijas? Kā veikt to apstrādi un analīzi? Dalāmies ar savu pieredzi un zināšanām apmācību materiālos

Notikumi

Sveicam LU Filozofijas un socioloģijas institūta direktori un kolēģi Maiju Kūli jubilejā un aicinām iepazīt LU Bibliotēkas sagatavoto virtuālo izstādi!

Sveicot jubilejā ievērojamo latviešu filozofi, akadēmiķi, Latvijas Universitātes profesori Maiju Kūli, Latvijas Universitātes Bibliotēka ir sagatavojusi profesorei veltītu virtuālo izstādi «Cieņa ir dzīve atzīšanas režīmā …» filozofe profesore Maija Kūle.

LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija «Krīzes situācijas, sociālie pētījumi un mutvārdu vēsture»

Sekcija norisinājās 2021. gada 16. martā Zoom platformā.

Iznākusi grāmata «Nakts jau nav tikai gulēšanai. Valentīnes Lasmanes dzīvesstāsts» (Gaita Grūtupa literārā apdarē)

Literatūrkritiķe un bibliogrāfe Valentīne Lasmane (1916–2018) ir viena no bezbailīgajiem, kuri Otrā pasaules kara noslēgumā organizēja bēgļu laivas uz Zviedriju. Jaunībā viņa bieži pārdzīvojusi bailes un mācījusies tās pārvarēt. Bailes atkāpās īstu briesmu priekšā, un viņas rīcība Valentīni piepulcē nacionālās pretestības kustības klusajiem varoņiem.

Pieminam Birutu Abulu, Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas «Dzīvesstāsts» ilggadējo dalībnieci

Biruta aizgāja mūžībā 2021. gada 11. janvārī Kalamazū, Mičiganas pavalstī, kur viņa pēdējā laikā dzīvoja. Piecpadsmit gadu vecumā atstājusi Latviju, kopš neatkarības atjaunošanas kopā ar dzīvesbiedru Dzintaru pastāvīgi te atgriezās, deva iespēju bērniem un mazbērniem iepazīt senču dzimteni. Viņas organizatores talants un darba spējas ir paliekošas robežu nedalītā latviešu kultūrā. Biruta uzskatīja par vajadzīgu - ieguldīt kā Latvijā, tā visur, kur aug paaudzes no latviešu saknēm.

Dzīvesstāstu pētnieku sadarbība pieaugušo izglītībai

Noslēdzies triju gadu Nordplus sadarbības projekts «No pagātnes uz tagadni: migrācija un integrācija dzīvesstāstu pētnieku sadarbībā» («From past to present: Migration and integration through the life story network»), kuru īstenoja partneri no četrām valstīm – Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Norvēģijas.

Tapšanā

Jaunas publikācijas izstrādē

📚 «Bezbailīgie» – dzīvesstāstu sērija divās grāmatās

Varoņi – Valentīne Lasmane, Pēteris Jansons, Ēriks Tomsons – būdami Latvijas valsts vienaudži, jaunu cilvēku aizrautībā Otrā pasaules kara beigās glāba no otrreizējās padomju okupācijas bēgošos Latvijas iedzīvotājus. Ar šīs sērijas starpniecību pagātne iesaistās tagadnē – tajos lasāmie dzīvesstāsti mūs ved caur 100 mūža gadiem, uzrunājot visu vecumu cilvēkus, tai skaitā, jauniešus. Publikācijas top ar Latviešu Fonda ziedotāju atbalstu.
Pirmā grāmata «Viņpus simtam: Valentīnes Lasmanes dzīvesstāsts» tika publicēta 2020. gada decembrī
Otrajā sērijas grāmatā «Pārcēlāji» bēgļu laivu vadītāji stāsta par riska situācijām, izvēli starp dzīvību un nāvi, kad mantu izmešana jūrā bija mazākais zaudējums. Ēriks Tomsons tikai īsu brīdi pielāgojās dzīvei ārzemēs un tad atgriezās jau padomju okupētajā Latvijā, kas noslēdzās ar katorgu Sibīrijā. Tomēr viņš atgriezās un, nosvinējis 100. dzimšanas dienu, dzīvo savā dzimtenē. Tuvu simtam Gotlandē sasniedzis arī Pēteris Jansons, kura vadītā laiva ar bēgļiem 28 reizes šķērsoja Baltijas jūru.

Projekti

No pagātnes uz tagadni: Migrācija un integrācija dzīvesstāstu sadarbības tīklā

Projektā tiek sagatavotas lekcijas par aktuālo migrācijas tēmu, kas aptver dažādas pieredzes, tajā skaitā, Latvijas un Igaunijas …

Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva

Projekta uzdevums – analizēt Latvijā uzklausītos dzīvesstāstus un novērtēt tos attiecībā pret starptautisko naratīvu pētnieku atziņām

Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija

NMV dzīvesstāstu krājums sniedz materiālu pētījumiem par sociālo atmiņu kā platformu diskusijai par nacionālās identitātes, kultūras un …

Kontakti

Jums radās ideja, vēlaties paust viedokli vai piedāvāt sadarbību? Izmantojiet šo kontaktformu saziņai ar pētnieku grupu: