Sveicināti
mutvārdu vēstures
pētniecībai veltītajā vietnē!

Mēs — Latvijas Universitātes zinātnieki — izveidojām šo lapu, lai vienuviet apkopotu daudzveidīgu informāciju par mutvārdu vēstures pētniecību Latvijā.

Iepazīsimies īsā video!

Ko šeit var atrast?

Mutvārdu vēsture Latvijā

Uzziniet par pētniecības centriem

Foto un video arhīvs

Ieskatieties daudzajos pasākumos un iepaziniet zinātniekus un māksliniekus. Viena bilde var pastātīt tikpat daudz, kā tūkstots vārdu

Apmācības

Kā veikt intervijas? Kā veikt to apstrādi un analīzi? Dalāmies ar savu pieredzi un zināšanām apmācību materiālos

Notikumi

Apsveicam Maiju Krūmiņu ar promocijas darba aizstāvēšanu

LU FSI pētniece Maija Krūmiņa š.g. 29. septembrī atklātā Vēstures un arheoloģijas nozares promocijas padomes sēdē sekmīgi aizstāvēja promocijas darbu «Atmiņas par Otrā pasaules kara bēgļu gaitām trimdas latviešu dzīvesstāstos» zinātniskā doktora grāda Ph.D iegūšanai vēsturē un arheoloģijā.

Atskats uz Zinātnieku nakti 2023

LU FSI pētnieki Zinātnieku nakts ietvaros piedāvāja ieskatu mutvārdu vēstures projekta aktualitātēs stacijā «Mana un mūsu vēsture». Kas ir mutvārdu vēsture: zinātne vai hobijs? Vai tavu ģimenes locekļu atmiņas jau ir fiksētas? Un ko no tām var uzzināt ne tikai dzimtas, bet visas mūsu kopīgās vēstures kontekstā? Piedāvājām ieskatu mutvārdu vēstures metodē un tās pielietojumā un ļāvām ieklausīties Nacionālās mutvārdu vēstures krātuves dzīvesstāstu interviju fragmentos. Jaunākajai paaudzei bija interesanti apgūt diktofona lietošanas iemaņas…

Projekts «Dzīve pie jūras» simtgades griezumā

Dr. Guntras Aistaras vadībā, piedaloties RSU Komunikācijas fakultātes Sociālās antropoloģijas nodaļas pasniedzējiem un studentiem, LU Filozofijas un socioloģijas institūtam un mutvārdu vēstures pētnieku asociācijai biedrībai «Dzīvesstāsts», no š.g. 17. līdz 20. augustam tiek veikts pētījums Jūrmalciemā, kura laikā tiek vākti piekrastes zvejnieku un iedzīvotāju dzīvesstāsti.

Atskats uz LU Humanitāro zinātņu fakultātes folkloristu ekspedīciju Balvu novadā

Ekspedīcija norisinājās no 15. līdz 21. jūlijam Balvu novadā prof. Janīnas Kursītes vadībā, un tajā dalību ņēma arī LU FSI mutvārdu vēstures pētniece Ginta Elksne. Ikgadējās ekspedīcijās iegūtais interviju krājums regulāri dod būtisku pienesumu Latvijas Nacionālās mutvārdu vēstures kolekcijā. Plašāk par ekspedīciju lasāms šeit.

Māra Zirnīte atskatās uz mutvārdu vēstures projektu rakstā «Pētnieku uzmanības centrā – cilvēks. Kvalitatīvā pieeja biogrāfiskajos pētījumos»

Zinātnes Vēstneša 31.07.2023. numurā 7 (634) LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece Māra Zirnīte pievēršas mutvārdu vēstures pētījumu pamatprincipiem, šo pētījumu aizsākumiem Latvijā, kā arī aplūko NMV krājuma kolekcijas to veidošanās secībā. Pieeja rakstam Zinātnes Vēstneša elektroniskajā versijā.

Projekti

Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV

1990.gadu sākumā ASV dzīvojošie latvieši bija tikpat saviļņoti par valsts atgūto neatkarību kā Latvijas iedzīvotāji. Viņi ticēja, ka …

No pagātnes uz tagadni: Migrācija un integrācija dzīvesstāstu sadarbības tīklā

Projektā tiek sagatavotas lekcijas par aktuālo migrācijas tēmu, kas aptver dažādas pieredzes, tajā skaitā, Latvijas un Igaunijas …

Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva

Projekta uzdevums – analizēt Latvijā uzklausītos dzīvesstāstus un novērtēt tos attiecībā pret starptautisko naratīvu pētnieku atziņām

Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija

NMV dzīvesstāstu krājums sniedz materiālu pētījumiem par sociālo atmiņu kā platformu diskusijai par nacionālās identitātes, kultūras un …

Kontakti

Jums radās ideja, vēlaties paust viedokli vai piedāvāt sadarbību? Izmantojiet šo kontaktformu saziņai ar pētnieku grupu: