Sveicināti
mutvārdu vēstures
pētniecībai veltītajā vietnē!

Mēs — Latvijas Universitātes zinātnieki — izveidojām šo lapu, lai vienuviet apkopotu daudzveidīgu informāciju par mutvārdu vēstures pētniecību Latvijā.

Iepazīsimies īsā video!

Ko šeit var atrast?

Mutvārdu vēsture Latvijā

Uzziniet par pētniecības centriem

Foto un video arhīvs

Ieskatieties daudzajos pasākumos un iepaziniet zinātniekus un māksliniekus. Viena bilde var pastātīt tikpat daudz, kā tūkstots vārdu

Apmācības

Kā veikt intervijas? Kā veikt to apstrādi un analīzi? Dalāmies ar savu pieredzi un zināšanām apmācību materiālos

Notikumi

Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts» aicina biedrus uz kopsapulci

Kopsapulce tiek sasaukta š.g. 15. martā pl.18.00. Tajā atskatīsimies uz pagājušo gadu un pārrunāsim turpmāk darāmos darbus un plānus. Asociācijas biedriem tiks izsūtīta Zoom saite, bet, ja to neesat saņēmuši līdz 14. marta vakaram, rakstiet uz mutvarduvesture@gmail.com. Tāpat rakstiet, ja neesat asociācijas biedrs, bet vēlaties par tādu kļūt – informēsim, kā mums pievienoties un darboties kopā ar mums! Uz tikšanos!

Uzsākts projekts «Staigāt un atcerēties: Rīgas Porcelāna rūpnīca mutvārdu vēsturē»

Projektu realizē Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts», ar Rīgas Porcelāna muzeja un SIA Chaland films atbalstu.

Noslēdzies projekts «Atvērtie dzīvesstāsti III»

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla finansējumam, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts» 2023. gadā turpināja projektu «Atvērtie dzīvesstāsti», kura mērķis ir veicināt Nacionālās mutvārdu vēstures (NMV) krājuma pieejamību pētniekiem un plašākai sabiedrībai.

Atskatoties uz 2023. gadu!

Atskatoties uz Veco gadu un ar cerību ieejot Jaunajā, izvērtējam padarīto un sakām lielu jo lielu paldies visiem, kas bija kopā ar mums – gan domās, gan darbos. Lai nākamais gads mums visiem ir cerību pilns, darbīgs un radošs!

Projekti

Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV

1990.gadu sākumā ASV dzīvojošie latvieši bija tikpat saviļņoti par valsts atgūto neatkarību kā Latvijas iedzīvotāji. Viņi ticēja, ka …

No pagātnes uz tagadni: Migrācija un integrācija dzīvesstāstu sadarbības tīklā

Projektā tiek sagatavotas lekcijas par aktuālo migrācijas tēmu, kas aptver dažādas pieredzes, tajā skaitā, Latvijas un Igaunijas …

Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva

Projekta uzdevums – analizēt Latvijā uzklausītos dzīvesstāstus un novērtēt tos attiecībā pret starptautisko naratīvu pētnieku atziņām

Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija

NMV dzīvesstāstu krājums sniedz materiālu pētījumiem par sociālo atmiņu kā platformu diskusijai par nacionālās identitātes, kultūras un …

Kontakti

Jums radās ideja, vēlaties paust viedokli vai piedāvāt sadarbību? Izmantojiet šo kontaktformu saziņai ar pētnieku grupu: