Sociālās dzīves konteksti folkloras teicējas Līnas Kuģes dzīvesstāstā


Gads
Mar 4, 2022
Vieta
Rīga (Latvija)
Māra Zirnīte
pētniece

Mutvārdu vēstures pētniece, Nacionālā mutvārdu vēstures projekta koordinatore