Krīzes un to pārvarēšana: Otrā pasaules kara bēgļu gaitas sieviešu dzīvesstāstos


Gads
Mar 4, 2022
Vieta
Rīga (Latvija)
Maija Krūmiņa
vadošā pētniece

Vēsturniece, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece