Klausāmies un skatāmies

Multimediju piedāvājums priekšnesumiem, kuros ir izskanējuši dzīvesstāsti un to analīze. Atsevišķi izdalīts lekciju un treniņsemināru cikls, kas sniegts Nordplus pieaugušo izglītības programmā. Pētiet pilnu sarakstu vai izmantojiet filtrus, lai atlasītu tikai audio vai video materiālus. Aicinām arī sekot mūsu YouTube kanālam.

*

«Mūsdienu emigrācija un identitātes saglabāšana latviešu diasporās»

Ineses Šūpules lekcija «Mūsdienu emigrācija un identitātes saglabāšana latviešu diasporās»

«Latviešu emigrācija»

Edmunda Šūpuļa lekcija «Latviešu emigrācija»

Latviešu folklora kā mantošanas tiesību aizsākums

Kristīnes Rotbahas intervija Latvijas Radio

«Methods of surveying migrants and new migrants»

Intas Mieriņas lekcija «Methods of surveying migrants and new migrants»

«Kā atpazīt latvieti pasaulē»

Baibas Belas lekcija «Kā atpazīt latvieti pasaulē»

Izstāde «Latviešu trimdas paaudzes Zviedrijā Friča Forstmaņa fotogrāfijās»

Ieskats atklāšanas pasākumā ar Māras Zirnītes, Baibas Dambergas, Aijas Priedītes, Māras Strautmanes un Petras Iniņbergas ievadvārdiem

Intervētāju apmācību cikls «Dzīvesstāstu mācībstunda»

Apmācības cikls, veltīts filozofijas profesora un Nacionālās mutvārdu vēstures pētījuma pamatlicēja Augusta Milta 90 gadu atcerei un …

Augusta Milta 90 gadu atcerei veltīta konference

Piemiņas sarīkojums Augustam Miltam — filozofijas profesoram un Nacionālās mutvārdu vēstures centra pamatlicējam

Memory Traces: the Poetics of History

Marījamas Adžamas lekcija

Diskusija «Atmiņas, naratīvi, etniskās kultūras»

Dalībnieki: Dainis Krauklis, Lelde Neimane, Iļja Ļenskis un Marija Assereckova. Moderators: Kaspars Zellis

Baltieši zviedru sabiedrībā. Vienprātība un pretstati

Maijas Runcis zinātniskais priekšlasījums par Latvijas Otrā pasaules kara bēgļiem uz Zviedriju

Laivu bēgļu izceļošana no Kurzemes krasta 1944./45. gadā

Baibas Belas zinātniskais priekšlasījums par Latvijas Otrā pasaules kara bēgļiem uz Zviedriju

Mutvārdu vēstures pētnieki Gotlandē

Māras Zirnītes zinātniskais priekšlasījums par Latvijas Otrā pasaules kara bēgļiem uz Zviedriju

Baltijas bēgļi Gotlandē un zviedru sabiedrībā

Māra Zirnīte un Maija Runcis Latvijas Radio