Klausāmies un skatāmies

Multimediju piedāvājums priekšnesumiem, kuros ir izskanējuši dzīvesstāsti un to analīze. Atsevišķi izdalīts lekciju un treniņsemināru cikls, kas sniegts Nordplus pieaugušo izglītības programmā. Pētiet pilnu sarakstu vai izmantojiet filtrus, lai atlasītu tikai audio vai video materiālus. Aicinām arī sekot mūsu YouTube kanālam.

*

Ēriks Tomsons (1918-2022) par bēgļu laivu pārcelšanu 1944.–45. gadā no Latvijas uz Gotlandi.

Ēriks Tomsons (1918-2022) dalās atmiņās par bēgļu laivu pārcelšanu 1944.–45. gadā no Latvijas uz Gotlandi (Zviedriju).

Radio lasījums no topošās grāmatas «Pārcēlāji»

«Pārcēlāji» - stāsts par laiku, kad starp Kurzemes krastu un Gotlandi kursēja bēgļu laivas

Grāmatas «Pārcēlāji» atvēršana īsi pirms tās varoņa Ērika Tomsona 103. dzimšanas dienas.

Grāmata ir otrais izdevums Latvijas mutvārdu vēstures sērijā «Bezbailīgie». Tajā apkopotas triju bēgļu laivu vadītāju atmiņas no Otrā …

Projekta «No pagātnes uz tagadni: Migrācija un integrācija dzīvesstāstu sadarbības tīklā» rezultāti

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 13, 2020

Edmunds Šūpulis (University of Latvia). Voices of generations: the transfer of memories in the Baltics States

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 12, 2020

Karol Morawski (The Karkonosze State University, Poland). History, memory, ideology

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 13, 2020

Kaspars Zellis (University of Latvia). Controversial memories in the life stories of the Soviet generation

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 13, 2020

Laima Žilinskienė (University of Vilnius, Lithuania). Communicative family memory: the case of Lithuania

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 13, 2020

Leena Kurvet-Käosaar (University of Tartu, Estonia) «My memory is like a big house»: the transgenerational transmission of memory among Estonians in the diaspora

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 12, 2020

Ludmila Artamoshkina (Saint-Petersburg State University, Russian Federation) Biographical writing: from generational memory to cultural memory

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 12, 2020

Maija Krūmiņa, Maruta Pranka (University of Latvia). Place identity in the life stories of members of the Latvian diaspora

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 12, 2020

Martin Nõmm (University of Tartu, Estonia) Generational pressures of identity and belonging in the autobiographical works of Agate Nesaule and Elin Toona

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 13, 2020

Prof. Molly Andrews (University of East London, UK). ’I am a child of my time’: the (in)conceivability of a country that is no longer

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 12, 2020

Prof. Vieda Skultāne (University of Latvia). The passage of experience and memory across generations

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 12, 2020

Tiiu Jaago (University of Tartu, Estonia), Kirsi Laurén (University of Eastern Finland, Finland) Analysing traumatic memories

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 13, 2020

Vidmantas Vyšniauskas (Vytautas Magnus University, Lithuania). Impacts of globalisation and the intergenerational transmission of memory in Lithuania’s Šalčininkai region

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 13, 2020

Audiovizuāla kompozīcija «Aizslēgtais krasts»

Audiovizuāla kompozīcija « Aizslēgtais krasts», kas veltīta lībiešu zvejniekciema pēdējiem pamatiedzīvotājiem, kādus tos vēl varēja …

«Mūsdienu emigrācija un identitātes saglabāšana latviešu diasporās»

Ineses Šūpules lekcija «Mūsdienu emigrācija un identitātes saglabāšana latviešu diasporās»

«Latviešu emigrācija»

Edmunda Šūpuļa lekcija «Latviešu emigrācija»

Latviešu folklora kā mantošanas tiesību aizsākums

Kristīnes Rotbahas intervija Latvijas Radio

«Methods of surveying migrants and new migrants»

Intas Mieriņas lekcija «Methods of surveying migrants and new migrants»

«Kā atpazīt latvieti pasaulē»

Baibas Belas lekcija «Kā atpazīt latvieti pasaulē»

Izstāde «Latviešu trimdas paaudzes Zviedrijā Friča Forstmaņa fotogrāfijās»

Ieskats atklāšanas pasākumā ar Māras Zirnītes, Baibas Dambergas, Aijas Priedītes, Māras Strautmanes un Petras Iniņbergas ievadvārdiem

Intervētāju apmācību cikls «Dzīvesstāstu mācībstunda»

Apmācības cikls, veltīts filozofijas profesora un Nacionālās mutvārdu vēstures pētījuma pamatlicēja Augusta Milta 90 gadu atcerei un …

Augusta Milta 90 gadu atcerei veltīta konference

Piemiņas sarīkojums Augustam Miltam — filozofijas profesoram un Nacionālās mutvārdu vēstures centra pamatlicējam

Memory Traces: the Poetics of History

Marījamas Adžamas lekcija

Diskusija «Atmiņas, naratīvi, etniskās kultūras»

Dalībnieki: Dainis Krauklis, Lelde Neimane, Iļja Ļenskis un Marija Assereckova. Moderators: Kaspars Zellis

Baltieši zviedru sabiedrībā. Vienprātība un pretstati

Maijas Runcis zinātniskais priekšlasījums par Latvijas Otrā pasaules kara bēgļiem uz Zviedriju

Laivu bēgļu izceļošana no Kurzemes krasta 1944./45. gadā

Baibas Belas zinātniskais priekšlasījums par Latvijas Otrā pasaules kara bēgļiem uz Zviedriju

Mutvārdu vēstures pētnieki Gotlandē

Māras Zirnītes zinātniskais priekšlasījums par Latvijas Otrā pasaules kara bēgļiem uz Zviedriju

Baltijas bēgļi Gotlandē un zviedru sabiedrībā

Māra Zirnīte un Maija Runcis Latvijas Radio