Vai vēsturiskās paaudžu pieredzes iespējams unificēt - Latvijas un Eiropas valstu pieredze


Gads
Feb 15, 2019
Vieta
Rīga (Latvija)
Kaspars Zellis
vadošais pētnieks

Vēsturnieks, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks

Līdzīgi