Mutvārdu vēsture: interviju veikšana, apkopošana un publicēšana


Gads
Jun 11, 2020 —
Notikums
Lekciju cikls
Vieta
Jaunpils (Latvija)

Jaunpils reģionālā attīstības centra «RATS» projekta «Dzimtu stāsti laukos» ietvaros norisinājās seminārs - Mutvārdu vēsture: interviju veikšana, apkopošana un publicēšana. Semināra laikā Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta Nacionālās mutvārdu vēstures projekta pētnieces socioloģe Ginta Elksne un vēsturniece Maija Krūmiņa sniedza ieskatu mutvārdu vēstures jomā un apmācīja dzīvesstāstu interviju veikšanā. Lekciju cikls tiek realizēts LZP projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perpektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) un Nordplus projekta ietvaros.

Lekcija Nordplus Lekcija Nordplus

Līdzīgi