Kritiskā pieeja dzīvesstāstu vēstījumos


Gads
Feb 15, 2019
Vieta
Rīga (Latvija)
Māra Zirnīte
pētniece

Mutvārdu vēstures pētniece, Nacionālā mutvārdu vēstures projekta koordinatore

Līdzīgi