«Gribu jums pastāstīt, kāpēc es izbraucu no Latvijas»: trimdas latviešu dzīvesstāstu intervijas

Kopsavilkums

Pārvietošanās vienmēr ir emocionāls notikums. Ilgošanās, skumjas un neskaitāmas citas izjūtas var pavadīt migrantus viņu ceļojumos un ilgstoši saglabāties. Tieši tāpēc migrācijas pētnieki arvien vairāk uzmanības velta migrācijas emocionālajai pusei, tā ietvaros runājot par māju ģeogrāfiju, bet mazāk uzmanības pievēršot cilvēku sasaistei ar dabiskās vides elementiem. Tāpat arī vēsturnieki ir sākuši pievērst uzmanību cilvēku ilgām pēc dabas ainavām, tomēr arī šie pētījumi fokusējas uz ilgām pēc ģimenes un pazīstamas apbūvētas vides. Tajā pašā laikā pētījumi parāda, ka gan piespiedu, gan brīvprātīgiem migrantiem ir raksturīga dziļa pieķeršanās ne tikai atstātajai sociālajai pasaulei, bet arī dabiskajai videi. Šādu pieķeršanos var saklausīt arī trimdas latviešu un mūsdienu emigrantu dzīvesstāstu intervijās, kas uzkrātas Nacionālās mutvārdu vēstures krājumā un tiks analizētas šī referāta ietvaros

Gads
Mar 11, 2022
Vieta
Rīga (Latvija)
Maija Krūmiņa
vadošā pētniece

Vēsturniece, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece