Talks at conferences, seminars, congresses

Participation in scientific conferences and seminars is an integral part of our work.

2020

Vāciešu un krievu tēls Otrā pasaules kara bēgļu atmiņās

Otrā pasaules kara beigu posmā, 1944. gada vasarā, sekojot Sarkanās armijas sekmīgajai ofensīvai Latvijas teritorijā, daļa iedzīvotāju piespiedu kārtā vai brīvprātīgi atstāja savas mājas un devās bēgļu gaitās. Būtiskākais bēgšanas iemesls bija bailes no atkārtotas padomju okupācijas un “baigā gada” represiju atkārtošanās. Daļa bēgļu kara beigas sagaidīja Kurzemē, taču vairāk kā 100 000 cilvēku nonāca Vācijā un tās ieņemtajās teritorijās, kur viņu dzīve un izdzīvošana bieži vien bija atkarīga no vietējo iedzīvotāju atbalsta un labvēlības.

2019

Comparing exile Latvian 1st and 2nd generation's lifestories

Latvian National Oral History Archive offers rich material about diaspora Latvians — both those who left Latvia during World War II …

Latvian National Oral History Archive: from collecting to disseminating

In the late 1980s the Latvian Culture Foundation began to collect and publish people’s diaries. After the restoration of independence …

Let's teach out-of-family-care children what a family is

«A family-type environment» in welfare policy of Latvia has been a guiding principle of organizing care for out-of-family-care …

Reaction of the Latvian Society to the Implementation of the Molotov-Ribbentrop Pact (1939–1941)

Rīkotāji: The Museum of the Second World War in Gdańsk together with the European Network Remembrance and Solidarity.

Narrative Construction Of Generational Experience In Latvian Life Stories

Biographies demonstrate a variety of trajectories, resources and opportunities, choices and acting strategies. It may be reflected …

Sense of belonging and preservation of national identity: Latvian emigrants in Sweden after 1991

Pētnieki bieži norāda uz personas identitātes veidošanās mainīgo raksturu, kā arī tās dinamiku cilvēka dzīves laikā. Cilvēks, kurš …

Migration experience of transnationals: narratives about work-life balance

B.Bela uzstājas simpozijā.

Language and Violence: the Case of the French Group in Soviet Latvia

Simpozija “Postmemory, memory in exile and exiled memory” dalībnieki un organizatori. Stokholma, 2019.gada 14.-15.augusts.

The Lives of a Building: Ownership and (Re)privatization of Space

Diskusija. No kreisās - Māra Lazda, Ginta Elksne, Maruta Pranka

Variations on a Theme in the Life Stories of a Mother and Daughter

My paper explores the commonalities of structure in the life stories of a mother and her daughter. One of my much loved informants was …

Narratives of belonging in life stories of Russian minority in Latvia

After the collapse of the Soviet Union considerable part of so-called Soviet citizens found themselves in a “foreign” country. Many of …

Narrative approach in refugee study

In the end of World War II, when Soviet troops approached Latvian territory for the second time, approximately 250 thousand people left …

Home as History: Space, Memory, and Solidarity in Latvia

Rīkotāji - Centre for Work and Employment, The University of Greenwich/ Centre for Narrative Research, University of East London / Feminist Research Group, University of East London / Thomas Coram Research Unit, UCL Institute of Education. Ieskats simpozija norisē. Diskusijas. No kreisās: Edmunds Šūpulis, Maija Krūmiņa, Ginta Elksne, Kaspars Zellis

Bēgļu laivas uz Gotlandi 1944-45

Tālajā 1944. gadā, kad Latvijā jau otro reizi ienāca Sarkanā armija, daļa Latvijas iedzīvotāju brīvprātīgi vai piespiedu kārtā atstāja …

Mutvārdu vēsture un migrācija

Lekciju cikls NORPDLUS projekta ietvaros. Lekcijas notika Talsu Galvenajā bibliotēkā 2019.gada 25.aprīlī. Tēmas: Latvijas Nacionālās mutvārdu vēstures krājums. Intervēšanas pamati. Bēgļu laivas uz Gotlandi 1944.-45. Latviešu izceļotāji Zviedrijā pēc 1991.g. MV avotos.

Latvian identity in exile

Lekciju cikls NORPDLUS projekta ietvaros. Lekcija notika Ziemeļvalstu Informācijas centrā, Rīgā, 2019.gada 25.aprīlī.

Valodas un identitātes saglabāšana trimdas un emigrācijas apstākļos

Lekciju cikls NORPDLUS projekta ietvaros. Lekcijas notika: 9. aprīlī, 2019, Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā; 25. aprīlī, 2019, Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā; 26. aprīlī, 2019, Cīravas bibliotēkā.

Emigration from Latvia to Sweden after 1991: Analysis of Life Stories

Referātā analizēti emigrācijas iemesli un integrācija jaunajā mītnes zemē, balstoties uz cilvēka piederības izjūtu izcelsmes un mītnes …

That true sense of belonging I can get only in my Latvian community: Latvian emigrants in Sweden after 1991

Rīkotāji Polijas Mutvārdu vēstures asociācija (POHA) un Krakovas Jagaiļa universitātes Vēstures institūta un centra «Atmiņa un nākotne» (Rememberance and Future) (Vroclava)

In the crossroads of old stories and mixed identities

Rīkotāji Polijas Mutvārdu vēstures asociācija (POHA) un Krakovas Jagaiļa universitātes Vēstures institūta un centra «Atmiņa un nākotne» (Rememberance and Future) (Vroclava)

Evakuācijas politikas atspoguļojums laikrakstā «Tēvija» (1944-1945)

Referāta mērķis ir izsekot tam, kā laika periodā no 1944. gada vidus līdz 1945. gada aprīļa beigām laikrakstā “Tēvija” tika atspoguļota vācu okupācijas iestāžu realizētā evakuācijas politika un ar kādiem propagandas līdzekļiem tika mēģināts ietekmēt Latvijas iedzīvotāju rīcību. Laikraksts “Tēvija” izvēlēts tāpēc, ka tas bija ne tikai minētā laika perioda lielākais un lasītākais laikraksts, bet arī okupācijas režīma neformālais oficiozs

2018

The changing character of immigration and integration regimes, and the impact on the urban society: The case study of Oslo

Lekciju cikls NORPDLUS projekta ietvaros. Lekcija «Imigrācijas un integrācijas režīmu mainīgais raksturs un tā ietekme uz urbāno sabiedrību: Oslo piemērs.» Lekciju rīkoja Latvijas Antropologu biedrība, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts un Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts», Rīga, Kalpaka bulv. 4, 2018.gada 3.decembrī.

«It seems to me that I have two homes»: Latvian Emigrants’ Narratives about Integration in Swedish Society

Cross-border migration is an important life event that significantly changes the lives of migrants. Life stories give opportunities to …

Writing the Past in the Present

This paper draws upon aspects of my autobiography to help understand the ways in which the recollection of childhood experiences may …

Escape Narratives of World War Two Refugees from Latvia