Emigration from Latvia to Sweden after 1991: Analysis of Life Stories

Kopsavilkums

Referātā analizēti emigrācijas iemesli un integrācija jaunajā mītnes zemē, balstoties uz cilvēka piederības izjūtu izcelsmes un mītnes valstij. Kā primārie dati izmantoti dzīvesstāstu intervijas no Latvijas Nacionālās mutvārdu vēstures kolekcijas ar tiem cilvēkiem, kuri emigrējuši no Latvijas uz Zviedriju pēc neatkarības atjaunošanas 1991. gadā. Prezentācijā integrēti arī statistikas dati par emigrāciju no Latvijas uz Zviedriju, aptaujas «Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, starpvalstu attiecības un diasporas politika» (2014) dati, kā arī prezentēts interviju laikā iegūtais foto materiāls.

Gads
Apr 2, 2019
Vieta
Rīga (Latvija)

M.Pranka

G.Elksne

Līdzīgi