Mutvārdu vēsture avotu kritikas skatījumā


Gads
Mar 16, 2018
Vieta
Rīga (Latvija)
Kaspars Zellis
vadošais pētnieks

Vēsturnieks, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks

Līdzīgi