Ko nepastāsta dzīvesstāsti


Gads
Mar 16, 2021
Notikums
LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences sēde «Filosofijas un ētikas aktualitātes pandēmijas laikā». 2. sekcija «Krīzes situācijas, sociālie pētījumi un mutvārdu vēsture»
Vieta
Rīga (Latvija)
Maruta Pranka
pētniece

Socioloģe, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece