Kritiskās domāšanas robežu pārvarēšana dzīvesstāstos: pārmantoto atmiņu sniegtās iespējas


Gads
Mar 4, 2022
Vieta
Rīga (Latvija)
Vieda Skultāne
vadošā pētniece

sociālantropoloģe