Vērtību pārvērtēšana pārceļotāju dzīvesstāstos


Gads
Mar 16, 2018
Vieta
Rīga (Latvija)
Māra Zirnīte
pētniece

Mutvārdu vēstures pētniece, Nacionālā mutvārdu vēstures projekta koordinatore

Līdzīgi