Transmitted Memories of Homeland: Intergenerational Memory among Exile Latvians


Gads
Oct 7, 2021 — Oct 8, 2021
Vieta
Oulu (Somija)
Maija Krūmiņa
vadošā pētniece

Vēsturniece, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece