Ginta Elksne

pētniece

Latvijas Universitāte

Maģistra darbs Rīgas Stradiņa universitātē (2007) «Denacionalizēta māja Rīgā: iedzīvotāju biogrāfisko interviju analīze sociālo pārmaiņu kontekstā». Maģistra darbs LU Humanitāro zinātņu fakultātē «Agrīnās Haņ dinastijas vēsture un tās ietekme uz dinastiju vēstures pierakstīšanas tradīciju Ķīnā» (2017). Zinātniskās pētniecības intereses saistītas ar mutvārdu vēstures un biogrāfisko avotu analīzi, kvalitatīvo pētījumu metodi socioloģijā, dzīvesstāstu tekstu un citu dokumentāro avotu analīzi, migrācijas un remigrācijas tēmu dzīvesstāstos; kā arī Senās Ķīnas vēsturi un kultūru.

Intereses

  • Mutvārdu vēsture

Izglītība

  • Mag.sc.soc., 2007

    Rīgas Stradiņa universitāte

  • Mag.sc.hum., 2017

    Latvijas Universitāte

Publikācijas

Konferences un uzstāšanās