Māra Zirnīte

pētniece

Latvijas Universitāte

LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece un Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas «Dzīvesstāsts» valdes priekšsēde. 1987. gadā sāka veidot rakstīto atmiņu kopojumu — «Cilvēkarhīvu» Latvijas Kultūras fondā. Tas kopš 1992. gada tika daļēji iekļauts Nacionālās mutvārdu vēstures audio ierakstu krājumā un turpināts pētījumos LU Filozofijas un socioloģijas institūtā. Piedalījusies dzīvesstāstu intervēšanā Lielbritānijā, ASV, Kanādā, Zviedrijā, Vācijā. Sadarbojoties ar «Mutvārdu vēstures-ALA» projekta vadītāju Maiju Hinkli ASV, no 1996. līdz 2006. gadam sarīko 11 apvienotās ekspedīcijas Latvijas novados ar talcinieku — ārzemju latviešu līdzdalību. Publikācijas zinātniskos žurnālos latviešu, igauņu, angļu valodās; autore, redaktore un sastādītāja mutvārdu vēstures izdevumiem, digitālām audio vizuālām kompozīcijām.

Intereses

  • mutvārdu vēsture
  • audio vizuālās kompozīcijas

Izglītība

  • Mag.philol., 2012

    Latvijas Universitāte

Publikācijas

Konferences un uzstāšanās