Evakuācijas politikas atspoguļojums laikrakstā «Tēvija» (1944-1945)


Gads
Jan 24, 2019
Notikums
Daugavpils Universitātes starptautiska konference «XXIX Zinātniskie lasījumi»
Vieta
Daugavpils (Latvija)

Referāta mērķis ir izsekot tam, kā laika periodā no 1944. gada vidus līdz 1945. gada aprīļa beigām laikrakstā “Tēvija” tika atspoguļota vācu okupācijas iestāžu realizētā evakuācijas politika un ar kādiem propagandas līdzekļiem tika mēģināts ietekmēt Latvijas iedzīvotāju rīcību. Laikraksts “Tēvija” izvēlēts tāpēc, ka tas bija ne tikai minētā laika perioda lielākais un lasītākais laikraksts, bet arī okupācijas režīma neformālais oficiozs

Līdzīgi