Ko iegūstam, pielāgojot kritiski teorētisko pieeju dzīvesstāstiem?


Gads
Mar 16, 2018
Vieta
Rīga (Latvija)
Vieda Skultāne
vadošā pētniece

sociālantropoloģe

Līdzīgi