Sense of belonging and preservation of national identity: Latvian emigrants in Sweden after 1991

Kopsavilkums

Pētnieki bieži norāda uz personas identitātes veidošanās mainīgo raksturu, kā arī tās dinamiku cilvēka dzīves laikā. Cilvēks, kurš atstājis savu dzimto valsti un apmeties jaunā mītnes zemē, bieži meklē jaunus piederības objektus, un šī piederības sajūtas veidošanās ir sarežģīts process. Referātā analizētas dažādas piederības izjūtas dimensijas (piemēram, piederība dažādām sociālām grupām, un fiziskām vietām), skaidrojot faktorus, kas ietekmē piederības apziņas veidošanos, kā arī ļauj sekot līdzi identitātes transformācijām Latvijas emigrantu kopienā. Izmantotie dati: (a) aptauja «Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, starpvalstu attiecības un diasporas politika» (2014), plašs pētījums par latviešiem ārzemēs (n=14051); ieskaitot Zviedriju (n=569); (b) dzīvesstāstu intervijas no Latvijas Nacionālā mutvārdu vēstures krājuma.

Gads
Aug 15, 2019
Notikums
Simpozijs «Postmemory: memory in exile and exiled memory»
Vieta
Stokholma (Zviedrija)
Ginta Elksne
pētniece

Socioloģe, LU zinātniskā asistente, strādā LU Filozofijas un socioloģijas institūtā.

Līdzīgi