Symbolic and Spatial Boundaries: Life-stories of Second-generation Latvian Exiles


Gads
Jun 7, 2022
Vieta
Vroclava (Polija)
Ginta Elksne
zinātniskā asistente

Socioloģe, LU zinātniskā asistente, strādā LU Filozofijas un socioloģijas institūtā.

Maruta Pranka
pētniece

Socioloģe, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece

Maija Krūmiņa
pētniece

Vēsturniece, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece