Konflikti un sadarbība bēgļu gaitās (1944-1945) / Conflicts and cooperation during the forced displacement (1944-1945)


Gads
May 20, 2022 12:00 AM

Atsauce: Krūmiņa, M. (2023). Konflikti un sadarbība bēgļu gaitās (1944-1945) LU 81. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas “Konflikti un sadarbība vēsturē”: tēzes (45.-46. lpp.).