Maija Krūmiņa

pētniece

Latvijas Universitāte

Studējusi Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, kur ieguvusi bakalaura un maģistra grādu vēstures zinātnē, šobrīd izstrādā disertāciju par Latvijas Otrā pasaules kara bēgļiem. 2007. gadā uzsākusi darbu LU Filozofijas un socioloģijas institūtā, 2012. gadā ievēlēta par institūta pētnieci. Darbojusies valsts pētījumu programmā «Nacionālā identitāte» un vairākos Latvijas Zinātnes padomes finansētajos pētniecības projektos.

Intereses

  • mutvārdu vēsture
  • Otrais pasaules karš
  • migrācijas vēsture

Izglītība

  • Mg.hist., 2011

    Latvijas Universitāte

Publikācijas

Konferences un uzstāšanās