«Palikt nevar aizbraukt»: bēgšanas/palikšanas motivācija trimdas un Latvijas latviešu dzīvesstāstos

Kopsavilkums

Otrā pasaules kara bēgļu gaitās nonākušo un pēc tam trimdā dzīvojošo Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos bēgšana visbiežāk atainota kā vienīgais iespējamais rīcības modelis tā laika apstākļos. Tāpēc ir būtiski analīzē iekļaut arī Latvijā palikušo cilvēku pieredzi, jo tā parāda, ka cilvēki, kas dzīvoja identiskos vēsturiskos apstākļos, izvēlējās alternatīvu rīcības modeli.

Krūmiņa M. (2019). «Palikt nevar aizbraukt»: bēgšanas/palikšanas motivācija trimdas un Latvijas latviešu dzīvesstāstos. Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija: LU 76. konference: tēzes un raksti. (lpp. 64). Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts