Evakuācijas politikas atspoguļojums laikrakstā «Tēvija» (1944-1945)

Kopsavilkums

Raksta mērķis ir izpētīt, kā laika periodā‚ no 1944. gada vidus līdz 1945. gada aprīļa beigām laikrakstā «Tēvija» tika atspoguļota vācu okupācijas iestāžu realizētā evakuācijas politika un ar kādiem propagandas līdzekļiem tika mēģināts ietekmēt Latvijas iedzīvotāju rīcību.

Atsauce: Krūmiņa, M. (2016) Evakuācijas politikas atspoguļojums laikrakstā «Tēvija» (1944-1945). Vēsture: avoti un cilvēki. XXIII (96.-104. lpp.) Daugavpils: DU akadēmiskais apgāds «Saule»

Līdzīgi