Pirmā atjaunotās Latvijas Republikas paaudze: pārmaiņu bērni?

Kopsavilkums

Vai, ieklausoties pirmās atjaunotās Latvijas Republikas paaudzes dzīvesstāstos, kas iekļauti Nacionālās mutvārdu vēstures krājumā un kuros visbiežāk nav uzdoti specifiski jautājumi par paaudžu piederību, ir iespējams identificēt vienotu pašapziņu?

Atsauce: Krūmiņa M. (2020). Pirmā atjaunotās Latvijas Republikas paaudze: pārmaiņu bērni? LU 78. starptautiskā zinātniskā konference: Socioloģija: Referātu kopsavilkumi (lpp. 10-11).