The opening session of the conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations»

Speakers: Prof. Maija Kūle, prof. Vieda Skultāne. November 12, 2020, Riga, Latvia.

Dzīvesstāsts
Dzīvesstāsts

Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija

Līdzīgi