Maija Krūmiņa, Maruta Pranka (University of Latvia). Place identity in the life stories of members of the Latvian diaspora

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 12, 2020

Maija Krūmiņa
vadošā pētniece

Vēsturniece, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece

Maruta Pranka
pētniece

Socioloģe, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece

Līdzīgi