Augusta Milta 90 gadu atcerei veltīta konference

Piemiņas sarīkojums Augustam Miltam — filozofijas profesoram un Nacionālās mutvārdu vēstures centra pamatlicējam

Pirmā daļa

Sarīkojumu vada Dr. philol. Ieva Garda-Rozenberga

Uzstājas:

  • Maija Kūle, Dr. habil. phil.;
  • Vieda Skultāne, PhD;
  • Baiba Bela, Dr. sc. soc.;
  • Velga Vēvere, Dr. phil.;
  • Sarma Kļaviņa, Dr. philol., Augusta Milta dzīvesbiedre.

Noslēgumā: mutvārdu vēstures pētniece Māra Zirnīte

 

 

Otrā daļa — Dzīvesstāstu priekšnesums «Atmiņu spoguļi»

Režisore Māra Ķimele.

  • Lūcijas Kazenieces atmiņu stāstu lasa Regīna Rāzuma;
  • Pētera Čakčas dzīvesstāstu pārskata Andris Keišs.

Noslēgumā: mutvārdu vēstures pētniece Māra Zirnīte.

Līdzīgi