Grāmatas «Pārcēlāji» atvēršana īsi pirms tās varoņa Ērika Tomsona 103. dzimšanas dienas.

Grāmata ir otrais izdevums Latvijas mutvārdu vēstures sērijā «Bezbailīgie». Tajā apkopotas triju bēgļu laivu vadītāju atmiņas no Otrā pasaules kara beigu posma.

Grāmata ir otrais izdevums Latvijas mutvārdu vēstures sērijā «Bezbailīgie». Tajā apkopotas triju bēgļu laivu vadītāju atmiņas no Otrā pasaules kara beigu posma.

Grāmatas atklāšanā 2021. gada 28. decembrī piedalījās viens no grāmatā publicēto atmiņu autoriem Ēriks Tomsons un viņa meita Daiga Siliņa, grāmatas sakārtotāji un veidotāji no LU Filozofijas un socioloģijas institūta un Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas «Dzīvesstāsts» – Māra Zirnīte, Maija Krūmiņa, Ginta Elksne, Kaspars Zellis, kā arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Sanita Reinsone un rakstniece un publiciste Rudīte Kalpiņa.

Sarīkojumā tika demonstrētas fotogrāfijas no Gotlandes fotogrāfa Dāvida Holmerta kolekcijas par Baltijas bēgļu ieceļošanu un fragments no Marie Jansones videofilmas par viņas vectēvu Pēteri Jansonu. Paldies Zviedrijas Karalistes vēstniecībai Latvijā par iespēju demonstrēt Dāvida Holmerta fotogrāfijas un finansiālu atbalstu Marie Jansones filmas tulkojumam latviešu valodā.

Grāmata sagatavota LZP projekta “Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva” (Nr. lzp-2018/1-0458) ietvaros.

Dzīvesstāsts
Dzīvesstāsts

Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija

Līdzīgi