Izstāde «Latviešu trimdas paaudzes Zviedrijā Friča Forstmaņa fotogrāfijās»

Ieskats atklāšanas pasākumā ar Māras Zirnītes, Baibas Dambergas, Aijas Priedītes, Māras Strautmanes un Petras Iniņbergas ievadvārdiem

Izstādi atklāja LU Filozofjas un socioloģijas instituta Mutvārdu vēstures nodaļas pētnieki 20.03.2019. LU Bibliotēkā, kur tā bija apskatāma līdz 20.04.2019. Izstāde tapusi sadarbībā ar Andreja Eglīša Latviešu Nacionālo fondu un Nordplus projekta finansējumu. Izstāde sagatavota kā viena no LZP pētnieciskā projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva» aktivitātēm.

 

Līdzīgi