Projekta «No pagātnes uz tagadni: Migrācija un integrācija dzīvesstāstu sadarbības tīklā» rezultāti

Prezentācija angļu valodā.

Nordplus logo
Video lekcija sagatavota Nordplus pieaugušo izglītības projektā
Māra Zirnīte
pētniece

Mutvārdu vēstures pētniece, Nacionālā mutvārdu vēstures projekta koordinatore

Maruta Pranka
pētniece

Socioloģe, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece

Līdzīgi