Intervētāju apmācību cikls «Dzīvesstāstu mācībstunda»

Nordplus logo
Video sagatavots Nordplus pieaugušo izglītības projektā

Skolu jaunieši no Rīgas, Iecavas un Vaiņodes iepazinās ar dzīvesstāstu intervēšanas metodi teorijā un praksē: tika ievadīti dzīvesstāstu interviju ētiskajos aspektos, iepazīstināti ar izziņas virzieniem, kas paveras, ja prot ieklausīties cilvēkos, iejutās intervētāju un intervējamo cilvēku lomās.

Treniņsemināru cikla «Dzīvesstāstu mācībstunda» nodarbības rīkoja mutvārdu vēstures pētnieki Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā sadarbībā ar LU Bibliotēku un sabiedrisko organizāciju Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts». To atbalstīja: LU AAP programma, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Valsts Kultūrkapitāla fonds, programma Nordplus.

Dzīvesstāsts
Dzīvesstāsts

Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija

Līdzīgi