Intervijas valoda

Ieklausīsimies intervējamā cilvēka valodā un runas veidā! Atcerēsimies, ka latviešu valodai ir četri dialekti un daudz sīkāku izlokšņu grupu. Pie kam pavisam reti sastapsit tīras izloksnes runātāju. Cilvēki pārvietojas, vairāk vai mazāk piesavinoties apkārtnes iespaidus leksikā, intonācijās, pat stāstīšanas manierē. Izloksnē ieskaņots stāstījums ir ne tikai vērtīga lingvistisko tradīciju dokumentācija, bet arī ieguldījums literārās valodas bagātināšanā. Ja intervētājs nespēj pāriet uz latgaliešu vai tāmnieku izloksni, aiciniet stāstītāju runāt viņam ierastā veidā, bet pats uzmanīgi virziet sarunu ar žestiem, mīmiku, iespējami mazāk iejaucoties runas ritējumā.

Interesanti, ka iebraucēji – citu valodu runātāji piesavinās latviešu valodas izloksnes iezīmes, kā runā vietā, kur apmetušies uz dzīvi. Ja vēlaties iegūt dzīvāku, dabīgāku un skaidrāku citas tautības iedzīvotāju atmiņu stāstu – intervējiet runātāju dzimtajā valodā!

Svarīgi ir ne tikai tas, ko vēlaties jautāt, bet arī – kā uzdodat jautājumus. Jautājumiem jābūt skaidriem un vienkāršiem.

Izvairieties no gariem un sarežģītiem jautājumiem, no svešvārdu un sarežģītu izteicienu lietošanas.

Cilvēki dažkārt aprobežojas ar vispārīgām atbildēm vai baidās, ka detaļas ir mazsvarīgas un klausītāju garlaiko. Katra konkrētība var atsaukt atmiņā vēl virkni detaļu, par ko neiedomāsities pajautāt

Aiciniet atsaukt atmiņā konkrētas epizodes, notikumus, rosiniet atcerēties detaļas!
Tālāk
Atpakaļ