Viens vai divi intervētāji?

Šis jautājums visbiežāk rodas pētnieciskās ekspedīcijās, kurās dodas grupa. Intervētāju skaits, savstarpējo lomu sadale, ieklausīšanās un arī palīdzība var ietekmēt intervijas gaitu un rezultātu.

Vairāki intervētāji var droši doties uz interviju ar sabiedrisku cilvēku, kurš pieradis publiski izteikties. Iepriekš jāvienojas par lomu sadali:

  • viens ir galvenais intervijas vadītājs,
  • otrs – asistents,
  • trešais – var uzņemties fotogrāfa uzdevumu.

Asistents uzmanīgi seko sarunas gaitai, pieraksta datus un aizpilda intervijas dokumentāciju. Intervijas noslēgumā asistents var uzdot precizējošus jautājumus.

Ja intervijas gaitā tiek atlasīts ilustratīvais materiāls, ir ērti, ja kāds var to pārfotografēt vai ieskenēt un pierakstīt attēlos redzamo.

Svarīgi, lai dalībnieki darbojas saskaņoti, nenovērš stāstītāja uzmanību, veic individuālu vērojumu un pieraksta savas atziņas, kas var būt noderīgas intervijas pilnīgākai izpratnei.

Tomēr biogrāfiskās intervijas iesakām veikt vienam intervētājam, tā nodrošinot intīmāku sarunas atmosfēru.

Piemērs no intervētājas pieredzes

Salīdzinājumam divi gadījumi no ekspedīcijas pieredzes Alsungas novadā.

Vienā gadījumā kādu vīrieti apciemoja pieci novada muzeja darbinieki, savukārt otrā četri intervētāji devās intervēt māti un meitu. Salīdzinot abas intervijas, iespējams konstatēt, cik nozīmīgas ir intervētāju prasmes un rīcības saskaņošana. Muzeja darbinieces, uzklausot vīrieti, uzdeva jautājumus, kas izrietēja no teicēja stāstītā, sekmējot secīgu stāstījumu; savukārt otrā intervijā dzirdams, ka intervētāji savā starpā nesadarbojas, uzdod tematiski nesaskaņotus jautājumus, kā rezultātā stāstījums ir sadrumstalots. Iespējams, tas skaidrojams ar atšķirīgajiem intervētāju mērķiem un motivāciju, jo intervijā piedalās mutvārdu vēstures pētniece, folkloras un vēstures studenti, kā arī viena no novadniecēm.

«Intervija ir māksla, kas pilnveidojas reizē ar pieredzi. Nav pareizu jautājumu, ir svarīgi prast uzmanīgi klausīties» (Gāle-Kārpentere 2001, 165).

Pieminētajā situācijā – uzmanīgi jāieklausās ne tikai stāstītajā, bet arī citos intervijas dalībniekos.

Lai intervijas kvalitāte necieš intervētāju skaita dēļ, nepieciešams savstarpēji vienoties par lomu sadali intervijas laikā.

Sarunā ar atklātu sabiedrisku cilvēku netraucēs vairāku intervētāju klātbūtne, bet kautrīgam cilvēkam būs grūtāk atraisīties dziļākai sarunai vairāku klausītāju klātbūtnē.

Tālāk
Atpakaļ