Uzsākts projekts «Staigāt un atcerēties: Rīgas Porcelāna rūpnīca mutvārdu vēsturē»

Projektu realizē Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts», ar Rīgas Porcelāna muzeja un SIA Chaland films atbalstu.

1. att.
Projekta grupas tikšanās Rīgas Porcelāna muzejā. 2024. gada janvāris.

Projekta mērķis ir vairot izpratni par staigāt un atcerēties metodes (pastaigas metode; walk-and-talk) izmantošanu pētījumos Latvijā un sekmēt tās pielietojumu industriālā mantojuma izpētē un popularizēšanā, konkrēti: Rīgas Porcelāna rūpnīcas vēstures izpēte, t.sk., intervējot bijušos darbiniekus. Aicinām bijušos darbiniekus dalīties savās atmiņās par rūpnīcu, kuras radītie priekšmeti joprojām rotā daudzu Latvijas (un ne tikai) iedzīvotāju ikdienu un priecē arī porcelāna kolekcionārus.

1. att.
Bijušās Rīgas Porcelāna rūpnīcas 2.iecirkņa ārskats. 2024. gada janvāris.

Lai gan Latvijas industriālā mantojuma vēsture ir bagātīga un apjomīga, tā izpēte un popularizēšana aktīvi uzsākta tikai pēdējā desmitgadē. Tādā veidā Latvija tuvinās tendencēm, kas Rietumvalstīs vērojamas jau kopš 20. gs. 60. gadiem, kad vispirms Lielbritānijā, bet pēc tam arī citur sākās straujš industriālā mantojuma izpētes uzplaukums. Papildus tam pēdējās desmitgadēs visā pasaulē, tajā skaitā Latvijā, uzplaucis industriālais tūrisms, kas ļauj interesentiem iepazīties ar industriālā mantojumu tā atrašanās vietās, tādējādi gūstot dzīvāku priekšstatu par šo vietu vēsturi. Tomēr šādas «pastaigas» iespējams izmantot ne tikai industriālā mantojuma popularizēšanas, bet arī izpētes mērķiem, proti, izmantojot pasaulē atzinību guvušo, bet Latvijā līdz šim reti lietoto walk-and-talk (pastaigas) metodi. Šī metode koncentrējas uz attiecībām starp cilvēku teikto un vietu, kur viņi to saka, jo interviju saturu būtiski ietekmē ainava, vide un vieta, kur tā norisinās.

Asociācija «Dzīvesstāsts» šo metodi ir sekmīgi izmēģinājuši pilotprojektā, kura mērķis bija dzīves pieredzes vēstījumu uzklausīšana industriālā mantojuma izpētei Tūjā, kur līdz 1991. gadam darbojās ķieģeļu ražotne. (Video pieejams šeit.) Pilotprojekts apliecināja metodes noderīgumu, jo tika iegūts daudzveidīgs informatīvs materiāls par cilvēku attiecībām ar konkrēto vietu, politisko un sociālo pārmaiņu ietekmi uz šo vietu un attiecībām starp vietējiem iedzīvotājiem. Projekts turpinās iesākto pastaigas metodes aprobāciju Latvijā, apvienojot to ar aktuālo rūpnieciskā mantojuma izpēti un popularizēšanu, kā mērķi izvirzot Rīgas Porcelāna rūpnīcas bijušo darbinieku atmiņu uzklausīšanu, ierakstīšanu un apkopošanu video formātā.

Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Līdzīgi