Aicinām pieteikt referātus LU 82. konferences sekcijā «Cilvēksituācija konfliktu un krīžu kontekstā: aktuālie pētījumi socioloģijā un mutvārdu vēsturē»

Konferences sekcija norisināsies š.g. 11. aprīlī; plašāka informācija: https://conferences.lu.lv/event/466/

Aicinām pētniekus sociālo un humanitāro zinātņu jomā pieteikt referātu tēmas LU 82. konferences sekcijai, kuru ik gadu LU starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros organizē LU Filozofijas un socioloģijas institūta sociologu un mutvārdu vēstures pētnieku grupa.

Sekcijā bez tematiskiem ierobežojumiem tiks diskutēts par sabiedrībā aktuālām problēmām un cilvēksituāciju tagadnes sociālo un ekonomisko krīžu un konfliktu kontekstā. Potenciālās ziņojumu tēmas: migrācijas/remigrācijas procesi, vērtības, sociālās labklājības un sabiedrības noslāņošanās problēmas, kā arī dzīvesstāsti, atmiņas (individuālās un kolektīvās), paaudžu robežas u.c.

Pieteikumus dalībai konferences sekcijā lūdzam iesniegt līdz 2023. gada 17. martam, aizpildot reģistrācijas formu: https://conferences.lu.lv/event/466/registrations/. Pieteikumā lūdzam norādīt ziņojuma autoru(s), nosaukumu un pievienot referāta tēzes (nepārsniedzot 500 vārdus). Par referāta pieņemšanu konferencei tiks paziņots līdz 25. martam.

Konferences tēžu krājums tiks izdots elektroniskā formātā un ievietots Latvijas Universitātes repozitorijā.

Lai apmeklētu konferences sekciju, klausītājiem jāreģistrējas līdz 2023. gada 9. aprīlim.

Sekcija tiek organizēta projekta: «Kultūras, identitātes, starpkultūru komunikācijas un cilvēksituācijas pētījumi humānisma vērtību, konfliktu un krīžu kontekstā» ietvaros.

Līdzīgi