Evakuācijas politikas atspoguļojums laikrakstā «Tēvija» (1944-1945)


Date
Jan 24, 2019
Event
Daugavpils Universitātes starptautiska konference «XXIX Zinātniskie lasījumi»
Location
Daugavpils (Latvija)

Referāta mērķis ir izsekot tam, kā laika periodā no 1944. gada vidus līdz 1945. gada aprīļa beigām laikrakstā “Tēvija” tika atspoguļota vācu okupācijas iestāžu realizētā evakuācijas politika un ar kādiem propagandas līdzekļiem tika mēģināts ietekmēt Latvijas iedzīvotāju rīcību. Laikraksts “Tēvija” izvēlēts tāpēc, ka tas bija ne tikai minētā laika perioda lielākais un lasītākais laikraksts, bet arī okupācijas režīma neformālais oficiozs

Related