FLPP

Valoda un vardarbība: Franču grupa Padomju Latvijā

Šī raksta temats ir saistīts ar trīspadsmit latviešu inteliģences pārstāvju likteni – 1951. gada janvārī padomju drošības dienests viņus aizturēja, nopratināja un piesprieda dažāda ilguma soda izciešanu padomju darba nometnēs. Visi Franču grupas dalībnieki izdzīvoja un 1956. gadā atgriezās Rīgā. Šajā rakstā atstāstītie notikumi ne tikai atspoguļo pagātnes norises, bet arī retrospektīvi saturiskas pretrunas valodas lietojumā.

Latvijas Universitātes 78. konferences sekcija «Biogrāfiskie naratīvi, paaudzes un migrācija»

Sekcija notika 2020. gada 21. februārī Kalpaka bulvārī 4. Vadītājs Kaspars Zellis.

Starptautiskās konferences «Paaudzes, atmiņa, migrācija: naratīvā perspektīva» norise pārcelta uz š.g. septembri

LU FSI Mutvārdu vēstures nodaļas organizētā konference, kas būs veltīta paaudžu identifikācijai atmiņu pētījumos, atmiņu pārnesei starp paaudzēm, kā arī migrācijas izraisītām pārmaiņām biogrāfiskajos naratīvos, globālās pandēmijas dēļ pārcelta uz šī gada septembri. Plašāka informācija: https://www.nmv.lu.lv/lv/

Tuvojoties indivīda pieredzei: dzīvesstāsti kā avots migrācijas pētījumos

Vāciešu un krievu tēls Otrā pasaules kara bēgļu atmiņās

Otrā pasaules kara beigu posmā, 1944. gada vasarā, sekojot Sarkanās armijas sekmīgajai ofensīvai Latvijas teritorijā, daļa iedzīvotāju piespiedu kārtā vai brīvprātīgi atstāja savas mājas un devās bēgļu gaitās. Būtiskākais bēgšanas iemesls bija bailes no atkārtotas padomju okupācijas un “baigā gada” represiju atkārtošanās. Daļa bēgļu kara beigas sagaidīja Kurzemē, taču vairāk kā 100 000 cilvēku nonāca Vācijā un tās ieņemtajās teritorijās, kur viņu dzīve un izdzīvošana bieži vien bija atkarīga no vietējo iedzīvotāju atbalsta un labvēlības.

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference «XXX Zinātniskie lasījumi»

No 30. līdz 31. janvārim norisinājās Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes (DU HF) ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference «XXX Zinātniskie lasījumi», kuras misija ir pulcēt zinātniekus, lai diskutētu par aktuāliem lingvistikas, literatūrzinātnes, vēstures un kultūras jautājumiem. Konferencē piedalījās arī LU FSI mutvārdu vēstures pētnieces Ginta Elksne un Maija Krūmiņa.

Evakuācijas politikas atspoguļojums laikrakstā «Tēvija» (1944-1945)

Raksta mērķis ir izpētīt, kā laika periodā‚ no 1944. gada vidus līdz 1945. gada aprīļa beigām laikrakstā «Tēvija» tika atspoguļota vācu okupācijas iestāžu realizētā evakuācijas politika un ar kādiem propagandas līdzekļiem tika mēģināts ietekmēt …

Žurnāla «Akadēmiskā Dzīve» 55. numura atvēršana

Žurnāla «Akadēmiskā Dzīve» 55. numura atvēršanas pasākums notika 2019. gada 20. decembrī akadēmiskās vienības «Austrums» telpās. Izdevumā iekļauti arī vairāki LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku zinātniskie raksti, kas aktualizē gan «Akadēmiskās Dzīves» 55. numura īpašo – meža – tēmu, gan pievēršas aktuālai dzīvesstāstu un ētikas pētījumu problemātikai.

Comparing exile Latvian 1st and 2nd generation's lifestories

Latvian National Oral History Archive offers rich material about diaspora Latvians — both those who left Latvia during World War II (exile Latvians) and new emigrants. These materials consist of lifestory interviews, which means that the interviewers …

20. gadsimta vēsturiskās paaudzes un to identifikācija Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos

Mēģinām identificēt paaudzes, kas no mutvārdu vēstures perspektīvas ir klātesošas kā kolektīvas balsis Latvijas iedzīvotāju individuālajos dzīvesstāstos, viņu pieredzēs un vērtībās