Simpozijs «Amor Narratio: Celebrating Catherina Riessman's narrative scholarhip»

No 28. līdz 31. maijam pieci LZP projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) dalībnieki viesojās Londonā, Lielbritānijā, kur ņēma dalību simpozijā «Amor Narratio: A Symposium on Catherine Riessman’s narrative scholarship».

University of Greenwich

Plašāka informācija par simpoziju atrodama šeit.

Simpozija programma ir pieejama šeit.

Tēžu krājums ir pieejams šeit (PDF).

Ieskats simpozija norisē. Diskusijas. No kreisās: Edmunds Šūpulis, Maija Krūmiņa, Ginta Elksne, Kaspars Zellis
Maija Krūmiņa un Edmunds Šūpulis dāvina Katrīnai K.Rīsmanei albumu «Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās: 1944–1945»
Katrīna K.Rīsmane

Līdzīgi