Projekts «Dzīve pie jūras» simtgades griezumā

Dr. Guntras Aistaras vadībā, piedaloties RSU Komunikācijas fakultātes Sociālās antropoloģijas nodaļas pasniedzējiem un studentiem, LU Filozofijas un socioloģijas institūtam un mutvārdu vēstures pētnieku asociācijai biedrībai «Dzīvesstāsts», no š.g. 17. līdz 20. augustam tiek veikts pētījums Jūrmalciemā, kura laikā tiek vākti piekrastes zvejnieku un iedzīvotāju dzīvesstāsti.

Pētījums iedvesmojies no Viļa Veldres 1938. g. grāmatas «Dzīve pie jūras», kur autors aprakstījis piekrastes iedzīvotāju dzīves ritumu un ikdienas prakses. Pētījuma gaitā centīsimies saprast: (1) Kā dzīve pie jūras ir mainījusies dažādu varu, zvejas pārvaldes sistēmu un klimata pārmaiņu ietekmē?; (2) Kā varam iepazīt, saglabāt un nodot nākamajai paaudzei senās prakses un zināšanas, un kā sadzīvot ar mainīgo un daudzpusīgo jūru? Pētījums top ar Latviešu Fonds finansiālu atbalstu.

Līdzīgi