Atvērta pieteikšanās LU 81. konferences sekcijai «Cilvēksituācija socioloģijas un mutvārdu vēstures pētījumos»

Aicinām pētniekus sociālo un humanitāro zinātņu jomā pieteikt referātu tēmas LU 81. konferences sekcijai «Cilvēksituācija socioloģijas un mutvārdu vēstures pētījumos», kuru ik gadu LU starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros organizē LU Filozofijas un socioloģijas institūta sociologu un mutvārdu vēstures pētnieku grupa.

Kā ierasts, sekcijas darba ietvaros LU FSI pētnieki iepazīstinās ar saviem jaunākajiem pētījumiem, kas vērsti uz migrācijas/remigrācijas procesu, vērtību, studentu dzīves sociālo un ekonomisko apstākļu, sociālās labklājības un sabiedrības noslāņošanās problēmu, kā arī dzīvesstāstu, atmiņu (individuālo un kolektīvo), paaudžu robežu un citu tēmu izpēti.

Vienlaikus īpaši aicinām arī citu zinātnisko institūciju, kā arī citu valstu pētniekus dalīties ar savu jaunāko pētījumu rezultātiem un tajos gūtajām atziņām, lai bez tematiskiem ierobežojumiem diskutētu par sabiedrībā aktuālām problēmām un cilvēksituāciju tagadnes sociālo un ekonomisko krīžu kontekstā.

Pieteikumus dalībai konferences sekcijā lūdzam iesniegt līdz 2023. gada 24. martam, aizpildot reģistrācijas formu Indico vietnē: https://conferences.lu.lv/event/262/registrations/201/. Pieteikumā lūdzam norādīt ziņojuma autoru(s), nosaukumu un pievienot referāta tēzes (nepārsniedzot 500 vārdus).

Par referāta pieņemšanu konferencei tiks paziņots līdz 1. aprīlim.

Konferences tēžu krājums tiks izdots elektroniskā formātā un ievietots Latvijas Universitātes repozitorijā.

Lai apmeklētu konferences sekciju, klausītājiem jāreģistrējas līdz 2023. gada 17. aprīlim: https://conferences.lu.lv/event/262/registrations/202/.

Sekcija tiek organizēta projekta: «Kultūras, identitātes, starpkultūru komunikācijas un cilvēksituācijas pētījumi humānisma vērtību, konfliktu un krīžu kontekstā» ietvaros.

Līdzīgi