Mutvārdu pētnieču dalība konferencē «Cooperation and Controversy. The 14th Annual International conference on Baltic and Nordic studies»

Konference norisinājās 11.-12. maijā Rumānijas pilsētā Konstancā, un tajā referātu «Pārcēlāji: Latviešu bēgļi ceļā uz Zviedriju mutvārdu vēstures liecībās» prezentēja LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece Maruta Pranka un zinātniskā asistente Ginta Elksne.

No kreisās: Ginta Elksne, Maruta Pranka
Referāta prezentācija
Konference notika Ovīdija (Konstancas) universitātē
Lietuvas vēstniecības prezentētā izstāde «Planet Lithuania» (Antanas Sutkus fotogrāfijas)

Līdzīgi