Latvijas mutvārdu vēstures pētnieču dalība Īrijas Sociologu asociācijas konferencē

Jēdziens «mājas» ir daudzdimensionāls, ar dažādām un reizēm pretrunīgām nozīmēm. Šī jēdziena un nozīmju izpētei veltīta šī gada Īrijas Sociologu asociācijas konference, kas norisinājās 13.-14. maijā Limerikā, Īrijā. Konference norisinājās divas dienas Šenonas Tehnoloģiskajā universitātē un pulcināja ievērojamu skaitu ne tikai Īrijas, bet arī citu valstu pētniekus, kas pārstāvēja ne tikai socioloģijas, bet arī sociālā darba, arhitektūras, kriminoloģijas, vēstures u.c. nozares. Konferences darbs tika organizēts 24 paneļos, aptverot plašu pētījumu loku, kas, izmantojot dažādas tematiskas un metodoloģiskas pieejas, atklāj mājas dažādās nozīmes mūsdienu sabiedrībā.

Konferencē piedalījās arī divas Latvijas mutvārdu vēstures pētnieces Ginta Elksne un Maija Krūmiņa. Ginta Elksne prezentēja savu un Marutas Prankas referātu «Mājas ideja dzīvesstāstos: Latvijas pieredze» («The Idea of Home in Life stories: Latvian Experience»). Savukārt, Maija Krūmiņa, kuras dalību konferencē atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonda radošo braucienu programma, runāja par māju un piederības sajūtu trimdas latviešu dzīvesstāstos («Home and Sense of Belonging in the Life Stories of Latvian Exiles»), kas izgaismo gan iedomāto māju sadursmi ar realitāti, gan to, ka daļai trimdinieku Latvija joprojām iemieso vienīgās un īstās mājas.

Īrijas Sociologu asociācija dibināta 1973. gadā, un tās mērķis ir veicināt socioloģijas attīstību Īrijā, kā arī veicināt publikāciju, diskusiju un diskusiju par socioloģijas disciplīnu interesējošiem jautājumiem. Vairāk par asociāciju: https://www.sociology.ie/

Vairāk informācijas par konferences darba kārtību: https://www.sociology.ie/sai-annual-conference-2022.html

Līdzīgi