Tiek uzsākts projekts «Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV»

Latvijai atgūstot neatkarību, ASV dzīvojošie latvieši bija tikpat saviļņoti kā Latvijas iedzīvotāji. Viņi ticēja, ka var palīdzēt Latvijas demokratizācijas procesā, daloties savā trimdas laikā ASV iegūtajā profesionālajā pieredzē. ASV vēstniecības Latvijā un ASV Valsts departamenta Studentu pakalpojumu inovāciju fonda (Alumni Engagement Innovation Fund) atbalstītā projekta «Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV» mērķis ir izgaismot ASV latviešu diasporas ieguldījumu Latvijas kultūras, izglītības un zinātnes veicināšanā, tostarp atbalstot studiju apmaiņas programmas, piedāvājot stipendijas, sadarbojoties un daloties ar pieredzi, kā arī sniedzot ieguldījumu metodiskajās inovācijās. Projekta vadītāja – Latvijas Universitātes vadošā pētniece, Latvijas mutvārdu vēstures asociācijas «Dzīvesstāsts» biedre Inta Mieriņa. Projekta īstenošanas laiks: 2022. gada jūnijs – decembris.

Logo

ASV diasporas ieguldījums projekta ietvaros tiks pētīts un popularizēts, izmantojot Nacionālās mutvārdu vēstures arhīva (NMV) avotus, kas cita starpā atspoguļo ASV dzīvojošo latviešu personīgo izaugsmi un sniegto atbalstu Latvijas sabiedrībai. Mutvārdu vēstures pētniecības attīstība pati par sevi ir spilgts piemērs tam, kā Amerikas latvieši ir veicinājuši demokratizācijas procesu, stiprinot padomju varas laikā politizētās humanitārās un sociālās zinātnes. NMV avoti piedāvā unikālu liecību par individuālajām saitēm, kas turpina veidot tiltu starp Latviju un ASV, un tie tiks izmantoti astoņu digitālu audiovizuālu prezentāciju sagatavošanā. Katra prezentācija būs veltīta kādai konkrētai Amerikas diasporas aktivitātei: atbalsts Latvijas mediķu izglītošanā; iniciatīva Latvijas Okupācijas muzeja veidošanā; muzeja un pētniecības centra «Latvieši – pasaulē» izglītojošais darbs; ģimenes vasaras nometnes 3×3, kas no ASV ienāca Latvijā.

Tāpat projekta ietvaros tiks organizēti divi interaktīvi semināri un astoņas lekcijas Latvijas reģionos, kas sniegs iespēju iedziļināties Amerikas latviešu un ASV valsts programmu lomā demokratizācijas procesu veicināšanā Latvijā un iepazīstinās ar bijušajiem Fulbraita programmas stipendiātiem un viņu ieguldījumus zinātnes attīstībā Latvijā. Projekta noslēgumā tiks organizēta preses konference, kurā tiks apkopotas semināros un lekcijās gūtās atziņas.

Projekta izpildītāju vidū ir pieci Fulbraita stipendijas saņēmēji: Dr. Inta Mieriņa (Latvijas Universitāte), Dr. Māra Lazda (Bronksas Universitāte, ASV), Dr. Toms Rostoks (Latvijas Nacionālās Aizsardzības akadēmija), Dr. Ieva Zaķe (Millersvilas Universitāte, ASV), Dr. Ieva Puzo (Rīgas Stradiņa Universitāte). Viņi pārstāv dažādas zinātņu nozares (vēsturi, starptautiskās attiecības, migrācijas pētniecību, izglītību, socioloģiju un antropoloģiju), tādējādi piedāvājot daudzpusīgu skatījumu uz ASV ieguldījumu Latvijas attīstībā. Projekta partneru vidū ir Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts», Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, muzejs un pētniecības centrs «Latvieši pasaulē», Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Antropologu biedrība, Pasaules brīvo latviešu apvienība, Amerikas latviešu apvienība un LR Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele. Projekta ietvaros izveidotās saites starp akadēmiskajiem un neakadēmiskajiem, Latvijas un ASV partneriem radīs pamatu turpmākai sadarbībai.

Līdzīgi