Simpozijs «Postmemory: memory in exile and exiled memory»

Stokholmas Universitātes Vēstures departamentā norisinājās Baltijas un Ziemeļvalstu pētnieku tikšanās — simpozijs, kurā pētnieki dalījās atziņās par bēgļiem, trimdu un jauno laiku izceļotājiem no Latvijas, vērtējot procesu atmiņu perspektīvā

Foto: Fricis Forstmanis

No Latvijas Universitātes simpozijā piedalījās LU Filozofijas un socioloģijas institūta, Sociālo zinātņu fakultātes, Diasporas un Migrācijas pētniecības centra pētnieki.

Simpoziju rīkoja Stokholmas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Latvijas mutvārdu vēstures asociāciju «Dzīvesstāsts» un Igaunijas Literatūras muzeju Nordplus programmas un LZP projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perpektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) ietvaros.

Session 1. Postmemory and exile

August 14th, Stockholm University, Room D837

9:30Maryam Adjam and Maija Runcis: Introduction & coffee
10:15Marcia Sa Cavalcante Schuback,
«Memory in exile»
11:00Irina Sandomirskaja,
«Thumbelina, the Subject of Postmemory: Michel Serres on the Generation of the Fortunate»
11.45Lunch
13:30Vieda Skultāne,
« Language and Violence: the Case of the French Group in Soviet Latvia»
14:15Leena Kurvet-Käosaar,
«Some Pathways of Transgenerational Transmission of Memory of Exile Estonians»
15:00Discussion

Session 2. Exilic Life Stories

August 15th, Stockholm University, Room D837

09.30Baiba Bela, and Anete Kriķīte,
« Migration experience of transnationals: narratives about work-life balance»
10.15Coffee break
10.45Kaspars Zellis,
« Metanarratives and individual experiences in Latvian exile lifestories»
11.30Ginta Elksne and Ilze Koroļeva,
« Sense of belonging and preservation of national identity: Latvian emigrants in Sweden after 1991»
12.15Lunch
13.30Maruta Pranka,
« Intergenerational transmission of ethnic identity — contradictions and acceptance»
14.15Laura Bužinska,
« Storytelling as a powerful tool for creating sense of belonging»
15.00Coffee and concluding words: Maryam Adjam and Maija Runcis

Foto: Stokholmas ielās Baltijas trimdinieki demonstrē pret PSRS imperiālismu.