Konference

LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija «Krīzes situācijas, sociālie pētījumi un mutvārdu vēsture»

Sekcija norisinājās 2021. gada 16. martā Zoom platformā.

Atskats uz 4. starptautisko mutvārdu vēstures konferenci «Paaudzes, atmiņa, migrācija: naratīvā perspektīva»

Konference norisinājās 2020. gada 12.-13. novembrī tiešsaistē.

Latvijas Universitātes 78. konferences sekcija «Biogrāfiskie naratīvi, paaudzes un migrācija»

Sekcija notika 2020. gada 21. februārī Kalpaka bulvārī 4. Vadītājs Kaspars Zellis.

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference «XXX Zinātniskie lasījumi»

No 30. līdz 31. janvārim norisinājās Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes (DU HF) ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference «XXX Zinātniskie lasījumi», kuras misija ir pulcēt zinātniekus, lai diskutētu par aktuāliem lingvistikas, literatūrzinātnes, vēstures un kultūras jautājumiem. Konferencē piedalījās arī LU FSI mutvārdu vēstures pētnieces Ginta Elksne un Maija Krūmiņa, kuras prezentēja LZP projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perpektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) ietvaros veiktos pētījumos.

Simpozijs «Postmemory: memory in exile and exiled memory»

Stokholmas Universitātes Vēstures departamentā norisinājās Baltijas un Ziemeļvalstu pētnieku tikšanās — simpozijs, kurā pētnieki dalījās atziņās par bēgļiem, trimdu un jauno laiku izceļotājiem no Latvijas, vērtējot procesu atmiņu perspektīvā

13. Baltijas studiju konference Eiropā «Baltic Solidarity»

No 25. līdz 29. jūnijam četri LZP projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) dalībnieki piedalījās 13. Baltijas studiju konferencē Eiropā «Baltic Solidarity», kas norisinājās Gdaņskā, Polijā.

Simpozijs «Amor Narratio: Celebrating Catherina Riessman's narrative scholarhip»

No 28. līdz 31. maijam pieci LZP projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) dalībnieki viesojās Londonā, Lielbritānijā, kur ņēma dalību simpozijā «Amor Narratio: A Symposium on Catherine Riessman’s narrative scholarship»