Konference

Šī gada 12.-13. novembrī norisināsies starptautiska konference «Paaudzes, atmiņa, migrācija: naratīvā perspektīva»

LU FSI Mutvārdu vēstures nodaļa organizē konferenci, lai iezīmētu jaunu izpētes platformu, kurā atklātu nosaukumā minēto jēdzienu – paaudze, atmiņa un migrācija – savstarpējo ietekmi naratīvā perspektīvā. Konference veltīta paaudžu identifikācijai atmiņu pētījumos, atmiņu pārnesei starp paaudzēm, kā arī migrācijas izraisītām pārmaiņām biogrāfiskajos naratīvos. Konference notiks gan attālināti, gan klātienē, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības. Plašāka informācija: https://www.nmv.lu.lv/lv/

Latvijas Universitātes 78. konferences sekcija «Biogrāfiskie naratīvi, paaudzes un migrācija»

Sekcija notika 2020. gada 21. februārī Kalpaka bulvārī 4. Vadītājs Kaspars Zellis.

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference «XXX Zinātniskie lasījumi»

No 30. līdz 31. janvārim norisinājās Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes (DU HF) ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference «XXX Zinātniskie lasījumi», kuras misija ir pulcēt zinātniekus, lai diskutētu par aktuāliem lingvistikas, literatūrzinātnes, vēstures un kultūras jautājumiem. Konferencē piedalījās arī LU FSI mutvārdu vēstures pētnieces Ginta Elksne un Maija Krūmiņa.

Simpozijs «Postmemory: memory in exile and exiled memory»

Stokholmas Universitātes Vēstures departamentā norisinājās Baltijas un Ziemeļvalstu pētnieku tikšanās — simpozijs, kurā pētnieki dalījās atziņās par bēgļiem, trimdu un jauno laiku izceļotājiem no Latvijas, vērtējot procesu atmiņu perspektīvā

13. Baltijas studiju konference Eiropā «Baltic Solidarity»

No 25. līdz 29. jūnijam četri LZP projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva» dalībnieki piedalījās 13. Baltijas studiju konferencē Eiropā «Baltic Solidarity», kas norisinājās Gdaņskā, Polijā.

Simpozijs «Amor Narratio: Celebrating Catherina Riessman's narrative scholarhip»

No 28. līdz 31. maijam pieci LZP projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva» dalībnieki viesojās Londonā, Lielbritānijā, kur ņēma dalību simpozijā «Amor Narratio: A Symposium on Catherine Riessman’s narrative scholarship»