Nordplus

Projekta «No pagātnes uz tagadni: Migrācija un integrācija dzīvesstāstu sadarbības tīklā» rezultāti

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 13, 2020

Pāvilostas novadpētniecības muzejā atklāta izstāde «Latviešu trimdas paaudzes Zviedrijā Friča Forstmaņa fotogrāfijās»

21.janvārī LU FSI mutvārdu vēstures pētnieki sadarbībā ar Andreja Eglīša latviešu nacionālo fondu un Nordplus projektu «No tagadnes uz pagātni», Pāvilostas novadpētniecības muzejā atklāja izstādi «Latviešu trimdas paaudzes Zviedrijā Friča Forstmaņa fotogrāfijās». Izstāde veidota LZP projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perpektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) ietvaros.

«Mūsdienu emigrācija un identitātes saglabāšana latviešu diasporās»

Ineses Šūpules lekcija «Mūsdienu emigrācija un identitātes saglabāšana latviešu diasporās»

«Latviešu emigrācija»

Edmunda Šūpuļa lekcija «Latviešu emigrācija»

Intergenerational transmission of ethnic identity – contradictions and acceptance

Metanarratives and individual experiences in Latvian exile lifestories

Migration experience of transnationals: narratives about work-life balance

B.Bela uzstājas simpozijā.

Sense of belonging and preservation of national identity: Latvian emigrants in Sweden after 1991

Pētnieki bieži norāda uz personas identitātes veidošanās mainīgo raksturu, kā arī tās dinamiku cilvēka dzīves laikā. Cilvēks, kurš atstājis savu dzimto valsti un apmeties jaunā mītnes zemē, bieži meklē jaunus piederības objektus, un šī piederības …

Storytelling as a powerful tool for creating sense of belonging

Language and Violence: the Case of the French Group in Soviet Latvia

Simpozija “Postmemory, memory in exile and exiled memory” dalībnieki un organizatori. Stokholma, 2019.gada 14.-15.augusts.