FLPP

Paaudžu atmiņu ceļošana: ieskats mutvārdu vēstures avotos

Svarīgi, lai notiek kustība, lai atmiņas tiktu pieprasītas un uzklausītas, un gluži kā prožektora staru kūlis izgaismotu savu laikmetu iepriekšējo paaudžu pieredzes salīdzinājumā

Pieredzes mantojums: mežsaimnieka Ernesta Brieža atmiņas

Pats mežs ir kā vērtība, kas jāatstāj nākamajām paaudzēm. Un tā nav tikai naudas vērtība. Pieredzējušo meža darbinieku atmiņu stāstos pārliecinoša ir meža garīgā vērtība

Lekcija «Mutvārdu vēstures interviju veidošana» Gulbenes novada bibliotēkā

Pagājušā gada 1. novembrī mutvārdu vēstures pētnieces Ginta Elksne un Maija Krūmiņa iepazīstināja Gulbenes, Alūksnes, Balvu un Madonas novadu bibliotekārus ar Nacionālās mutvārdu vēstures projekta krājumu un darbību. Tāpat pētnieces dalījās pieredzē par to, kā veiksmīgi sagatavoties un vadīt dzīvesstāstu intervijas, kurās būtiski ne vien prast brīvi rīkoties ar ierakstu tehniku un pārzināt uzdodamos jautājums, bet vēl jo vairāk - spēja ieklausīties.

Latvian National Oral History Archive: from collecting to disseminating

In the late 1980s the Latvian Culture Foundation began to collect and publish people’s diaries. After the restoration of independence idea about collecting people’s life stories was transferred, together with its initiators, to the Institute of …

Padomju cilpas Latvijas zemturim: 20. gadsimta 40. gadu 40. gadu laikabiedru atmiņu mantojums

Let's teach out-of-family-care children what a family is

«A family-type environment» in welfare policy of Latvia has been a guiding principle of organizing care for out-of-family-care children. Within the framework of deinstitutionalization commenced in 2015, it is also the main target for reforms in the …

Reaction of the Latvian Society to the Implementation of the Molotov-Ribbentrop Pact (1939–1941)

Rīkotāji: The Museum of the Second World War in Gdańsk together with the European Network Remembrance and Solidarity.

A community without history? A life story approach to Romany memory and ethnicity

This paper approaches Romany memory culture through life stories and is based on results and conceptualizations from the study of biographical narratives and life experiences obtained within various ethnic and cultural settings in Latvia. It explores …

Emigration from Latvia to Sweden after 1991: Analysis of Life Stories

Life history method gives the voice to the individual, offers an opportunity to express their interpretation of individual and social events. The study identify the main reasons why Latvia people choose to make their homes in Sweden.

Pārdzīvojušā laulātā mantojuma tiesības latviešu tautasdziesmās

Latviešu folkloras kā ieražu tiesību avota pētniecība ir visai komplicēta. Latvijā ieražu tiesības nekad nav tikušas pilnībā kodificētas. Arī latviešu folkloras materiāls neļauj spriest par kādu vienotu tiesību sistēmu senatnē. No apjomīgā krājuma …